Redakcja Gazety i Portalu we wrześniu zrealizowała 649 internetowych zamówień na ponad 7 tysięcy egzemplarzy Gazety Pielęgniarki i Położnej nr 6. DZIĘKUJEMY!

Z nakładu 30 tysięcy egzemplarzy pozostało do kolportażu 10 tysięcy.

 

Zamówienia złożone od dnia 1 do 30 września zostały zrealizowane.

Bardzo dziękujemy z złożone zamówienia i pozytywne opinie o Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarki i Położnej

Zapraszamy do składania kolejnych zamówień.

Gazeta jest bezpłatna, a koszt wysyłki ponosi redakcja.

Redakcja Gazety i Portalu

Pielęgniarek i Położnych

Mariusz Mielcarek