NFZ proponuje zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w każdej poradni specjalistycznej. Ile pielęgniarek straci pracę?

Zmiany w kontraktowaniu świadczeń przez NFZ na 2007 rok.

Proponowane przez NFZ zmiany dotyczą:

1. Wprowadzenie zasad zmniejszania w trakcie roku zobowiązań NFZ wobec świadczeniodawcy, który nie realizuje umowy w pełnej wysokości,

2. Zapewnione zostaną środki na prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej w klasach I - IV,

3. W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych proponuje się zniesienie obligatoryjnego wymogu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego w poradni każdej specjalności.

4. Zmiany w kontraktowaniu opieki długoterminowej będą polegać na wewnętrznym rozdzieleniu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych od świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,

Mariusz Mielcarek