Kolejna interpelacja senatorska w sprawie pielęgniarek DPS-ej. Informacja o gdańskiej konferencji pielęgniarek wykonujących zawód w DPS-ej.

Witam, zgodnie z obietnicą pragnę poinformować iż Konferencja dotycząca  sytuacji chorych i niepełnosprawnych w domu pomocy społecznej należała  do udanych. Była nader burzliwa, ale i temat dotyczący pielęgniarek w  dps-ach jest burzliwy. Gazeta rozeszła się w mgnieniu oka kilkanaście  egzemplarzy, które zostały przekazałam do Izby Pielęgniarskiej, aby  pielęgniarki odwiedzające Izbę mogły zabrać ze sobą. Temat z gazety dot.  pielęgniarek w dps -sie stał się m.in. tematem dyskusyjnym. Jeszcze raz  bardzo dziekuję za dostarczenie przesyłki.  Przesyłam  zdjęcia na potwierdzenie moich słów.  Postaram się niedługo napisać pokonferencyjny artykuł to się  skontaktujemy. Trzeba uświadamiać środowisko pielęgniarskie pracujące w  dps-ach w aspekcie nadchodzących zmian. Mam wrażenie ze nadal mało się  mówi o obecnej ich sytuacji.
pozdrawiam
Elżbieta Brożyniak 

 


Oświadczenie złożone
przez senatora Macieja Grubskiego
oraz senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!

W związku ze złożonym przez pana Włodzimierza Tomaszewskiego, wiceprezydenta miasta Łodzi, na ręce parlamentarzystów ziemi łódzkiej projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o pomocy społecznej, zwracamy się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z niniejszym projektem oraz o ustosunkowanie się do zaproponowanego zapisu. Głównym celem projektu ustawy jest wprowadzenie do katalogu świadczeń zdrowotnych dwudziestoczterogodzinnej opieki pielęgniarskiej nad pacjentami przebywającymi w domach pomocy społecznej, która byłaby finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach kontraktu zawieranego ze świadczeniodawcą, a nie z domem pomocy społecznej. Pragniemy podkreślić, że o problemie związanym z zatrudnieniem pielęgniarek w domach pomocy społecznej informowaliśmy Panią Minister w oświadczeniu senatorskim złożonym podczas czternastego posiedzenia Senatu RP w dniu 26 czerwca 2008 r. Widzimy potrzebę jak najszybszej zmiany przepisów prawnych regulujących kwestię dotyczącą zatrudnienia personelu medycznego w wymienionych placówkach. Przedmiotowy projekt ustawy załączamy do niniejszego pisma, jego uzasadnienie podajemy poniżej.

Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej domy pomocy społecznej (DPS) świadczą usługi (w tym pielęgnacyjne i opiekuńcze) osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby na poziomie obowiązującego standardu określonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Znaczna część mieszkańców DPS to osoby ciężko chore, leżące, wymagające na co dzień opieki i specjalistycznych usług pielęgniarskich w podobnym zakresie, jak na oddziałach szpitalnych (na przykład podawanie kroplówek, wykonywanie iniekcji, opatrywanie odleżyn, karmienie dojelitowe itd.), których nie może wykonać nikt inny oprócz pielęgniarki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami DPS nie powinny jednak udzielać świadczeń zdrowotnych, a jedynie umożliwić do nich dostęp. Jednocześnie obecne zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zakresy i rodzaje świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia nie uwzględniają specyficznej sytuacji mieszkańca DPS, to jest konieczności dostępu do opieki pielęgniarskiej na terenie domu przez całą dobę. Pielęgniarka środowiskowa czy pielęgniarka opieki długoterminowej nie są w stanie tego zapewnić. Taka sytuacja powoduje, że DPS z konieczności faktycznej, kierując się dobrem swoich mieszkańców, zatrudniają pielęgniarki, które zgodnie z przepisami są pracownikami samorządowymi, a nie pracownikami opieki zdrowotnej, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności w zakresie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń, obecnie dużo niższych niż w placówkach opieki zdrowotnej. Następstwem niskich płac w DPS jest odchodzenie pielęgniarek do pracy w ZOZ lub ich wyjazd za granicę. Aby zapobiec brakowi opieki pielęgniarskiej w DPS, dostosować opiekę do potrzeb mieszkańców DPS, finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, i doprowadzić do spójności przepisów systemu opieki zdrowotnej oraz systemu ochrony zdrowia, wprowadza się zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawie o pomocy społecznej. Proponowane zmiany wprowadzają całodobową opiekę pielęgniarską w domach pomocy społecznej realizowaną przez świadczeniodawcę, którym może być pielęgniarka prowadząca indywidualną lub grupową praktykę pielęgniarską lub zakład opieki zdrowotnej zatrudniający pielęgniarki. Świadczenia te są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kontraktów, miejscem ich realizacji jest DPS (który nadal nie jest świadczeniodawcą), a organizacja udzielania świadczeń na terenie domu określona jest w porozumieniu zawieranym pomiędzy świadczeniodawcą i domem pomocy społecznej.

Szanowna Pani Minister! Jeszcze raz uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym projektem ustawy oraz ustosunkowanie się do jego zapisów.

Z poważaniem
Maciej Grubski
Krzysztof Kwiatkowski

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS


 

Nie masz czasu  codziennie zaglądać na Portal Pielęgniarek i Położnych?Cry

Mamy dla Ciebie praktyczne rozwiązanie!Smile