Informator redakcji Gazety i Portalu - Studia Pomostowe. Osoby uprawnione do odbywania studiów pomostowych, rok ostatniego naboru, czas kształcenia, praktyki. Dofinansowanie.

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - Studia Pomostowe. Osoby uprawnione do odbywania studiów pomostowych, rok ostatniego naboru, czas kształcenia. Dofinansowanie.