Dofinansowanie studiów pomostowych z funduszu PHARE i ZPORR oraz budżetu państwa.

Czesne za studia pomostowe wynosi do 1500 zł do 2500zł za semestr w zależności od uczelni. Zdecydowanie droższe są studia na Akademiach Medycznych, niższe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych.

Koszt studiów pomostowych wynosi do 1500 zł do 2500zł  za semestr w zależności od uczelni. Zdecydowanie droższe są studia na Akademiach Medycznych, niższe w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Obecnie studia pomostowe prowadzą 42 akredytowane uczelnie wyższe. Koszt studiów można obniżyć poprzez otrzymanie stypendium socjalnego lub za wyniki w nauce. Ponad to istnieje możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW POMOSTOWYCH Z FUNDUSZU PHARE

Całkowity budżet dofinansowania studiów pomostowych z funduszu Phare wynosił 2.100.000 euro. O dofinansowanie kształcenia mogły ubiegać się szkoły wyższe, a nie bezpośrednio poszczególne pielęgniarki i położne. Dofinansowanie  nie objęło absolwentów liceum medycznego, a przecież tą grupę pielęgniarek i położnych powinno przede wszystkim objąć dofinansowanie, gdyż UE nie uznała im kwalifikacji zawodowych. Dofinansowanie otrzymało 15 uczelni – 1258 studentów. Minimalny wkład studenta w czesne za studia wynosił 100 euro za dwa semestry. Program dofinansowania studiów pomostowych z funduszu Phare został zakończony.


DOFINANSOWANIE STUDIÓW POMOSTOWYCH Z FUNDUSZU ZPORR

Europejskie fundusze strukturalne mają za  zadanie wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Jednym z czterech funduszy strukturalnych jest Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Na realizację ZPORR w latach 2004-2006 przeznaczono łącznie ok. 4,2 mld euro. W dniu 18 maja 2005 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy wprowadzające zmiany w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 87, poz. 745), które umożliwia dofinansowanie studiów pomostowych z ZPORR. Zaoczne studia pomostowe finansowane z ZPORR mają być bezpłatne. O dofinansowanie kształcenia mogą ubiegać się szkoły wyższe, a nie bezpośrednio poszczególne pielęgniarki i położne.


 DOFINANSOWANIE STUDIÓW POMOSTOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA 

 Ministerstwo Zdrowia w poprzednich latach odmawiało dofinansowania zaocznych studiów pomostowych z budżetu państwa argumentując swoje stanowisko brakiem podstaw prawnych dofinansowania studiów zaocznych. Również uczelnie nie zgłaszały zainteresowania  uruchomienia dziennych studiów pomostowych. Natomiast w roku akademickim 2006/2007 zostaną uruchomione na 9 uczelniach dzienne studia pomostowe (bezpłatne) dla 1530 pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek