PIP - Główny Inspektorat Pracy: Jeżeli przepływ środków finansowych w zoz, wskazuje na nieprawidłowości, w celu weryfikacji stanu faktycznego, należy złożyć informację . . .

... do odpowiedniego Okręgowego Inspektoratu Pracy lub oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Zobacz wykaz Okręgowych Inspektoratów Pracy.

 

Odpowiedź Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2008 roku

Odpowiedź PIP -  Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 9 grudnia 2008 roku

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - Podwyżki w ochronie zdrowia w latach 2006/2007 oraz 2008 i latach następnych. 

20 listopada 2008 roku - Kolejne wystąpienie redakcji Gazety i Portalu w odpowiedzi na niesatysfakcjonujące stanowisko NFZ w sprawie kontroli realizacji ustawy podwyżkowej w poz.

20 października 2008 roku - Wystąpienie redakcji Gazety i Portalu do MZ, NFZ, PIP w sprawie realizacji ustawy podwyżkowej w odniesieniu do pielęgniarek i położnych poz.

Zobacz także:

17 października 2008 - Porozumienie Zielonogórskie broni rękami i nogami nzoz przed kontrolą w zakresie realizacji ustawy podwyżkowej.

28 września 2008 - Z redakcyjnej poczty: Czy NZOZ-y mogą robić co chcą w zakresie podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ.

29 lipca 2008 - PZ do swoich członków: nie ujawniajcie jak wykorzystaliście środki z ustawy podwyżkowej!

30 czerwca 2008 - Porozumienie Zielonogórskie -weryfikacja wykonania ustwy podwyżkowej nie dotyczy POZ.