Związek Zawodowy PiP oburzony wypowiedzią Prezes Samorządu Zawodowego PiP. "Nie rozumiemy jakie interesy naszej grupy zawodowej reprezentowała Pani Prezes", "... czy to prywatne stanowisko Pani Prezes, czy oficjalne organu samorządu zawodowego?"

 

Szczegóły . . .  

Zobacz także:

Aktualnosci według działów - Pielęgniarka w szpitalu "Spółka"

Regulacje w zakresie kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie . . .

Regulacje w zakresie uprawnień pracowniczych osób zatrudnionych w zoz: jubileuszówek, odpraw i dodatków: funkcyjnego, za tytuł naukowy, za pracę w porze nocnej oraz w niedziele, stażowego, pogotowianego . . .

Regulacje prawne w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych . . .