Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie - Teresa Kuziara już trzecią kadencję z rzędu szefuje izbie, choć to niezgodne z prawem.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Kadencja jedna, druga . .  trzecia - Gazeta Pielęgniarki i Położnej nr 4

 

Zobacz więcej artykułów w Gazecie Pielęgniarki i Położnej

 


 

ZAMÓWIENA ZBIOROWE 2009

GAZETY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Gazeta jest bezpłatna! Koszt przesyłki Gazet ponosi redakcja Gazety.

 Naszą ambicją jest aby wydawnictwo trafiało do rąk jak największej liczby czytelników i było czytane w wolnych chwilach w pracy, podczas dojazdów czy w domu. Stąd też nie stawiamy żadnych ograniczeń ilościowych w zamówieniach zbiorowych.

Kogo zapraszamy do składania zamówień zbiorowych 2009?

Po pierwsze:

Kadrę zarządzającą szpitali - dyrektorów, zastępców dyrektora ds. pielęgniarstwa, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek.

Po drugie:

Poszczególne pielęgniarki i położne - zatrudnione w szpitalach, które są zainteresowane kolportażem Gazety w swoich zakładach pracy. Możemy w tym przypadku Gazetę przesyłać na adres zakładu pracy lub adres domowy osoby składającej zamówienie.  

Wystarczy wypełnić formularz zamówienia zbiorowego. Z osobą składającą zamówienie skontaktujemy się telefonicznie.    

Zamówienia indywidualne oraz dla innych jednostek ochrony zdrowia niż szpitale, będzie można składać pod koniec stycznia.

 

 

Przejdź do formularza zamówienia