Izby pielęgniarek podniosły składkę członkowską na 2009 rok od osób prowadzących indywidualną praktykę.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

 

Od dnia 1 stycznia 2009 roku miesięczna wysokość składki członkowskiej od osób prowadzących indywidualną praktykę wynosi 15,90 zł.

 

Zobacz także:

Regulacje prawne według działów - składki członkowskie

UWAGA! Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów 22 ustaw, w tym o samorządzie pielęgniarek i położnych. Rzecznik kwestionuje prawny obowiązek przynależności do kilkunastu samorządów zawodowych.