Pielęgniarka pomodliła się za zdrowie pacjentki. Teraz została zawieszona bo "naruszyła pielęgniarski kodeks dobrego zachowania i zgodnie z nim złamała zasadę zachowania religijnej neutralności" -

Pielęgniarstwo - praktyka zawodowa.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

Obowiązujące regulacje prawne według działów - Etyka i odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych

Zobacz także Kodeks Etyki dla pielęgniarek ICN.