MZ biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów z poszczególnych dziedzin pielęgniarstwa opracowało dokument: priorytetowe dziedziny specjalizacji do dofinansowania w roku 2009 w poszczególnych województwach.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą dofinansowane w roku 2009

Zobacz komunikat w tej sprawie na stronie MZ

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Dofinansowane specjalizacje