Zapraszamy do lektury Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarki i Położnej Nr 7 - marzec/kwiecień 2009.

Gazeta Pielęgniarki i Położnej.

 

GAZETA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ NR 7 MARZEC/KWIECIEŃ 2009

Spis treści:

Strona 1

Nie dla pielęgniarek i idiotów!

Strona 2

NIE(PIELĘGNIARKA) pielęgniarką oddziałową

Pytanie absolwenta Liceum Medycznego do MZ

Dofinansowane specjalizacje 2009

Nie dla 40%

Strona 3

Kierownicze stanowiska w pielęgniarstwie

Pielęgniarstwo a wiek emerytalny

Niekonstytucyjna obowiązkowa przynależność do Izb

Strona 4 i 5

Interwencje Gazety Pielęgniarki i Położnej - Salowa pielęgniarką instrumentariuszką

Strona 6

Paniusia po studiach

Strona 7,8,9

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

Strona 8

Specjalizacja - "bank pytań"

Strona 10

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni

Publikacja prac licencjackich i magisterskich na Portalu

Strona 11

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej w NZOZ

Ogólnopolska giełda pracy dla pielęgniarek i położnych

Strona 12

Zamach MZ i NFZ na samodzielność zawodową pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych

Krótko

 

Zapraszamy na stronę internetową

Gazety Pielęgniarki i Położnej