Kluczbork - Pielęgniarki DPS-u. Ich usługi kontraktuje teraz z NFZ firma . . . Falck. Pielęgniarki się zwolniły.

Pielęgniarstwo w DPS.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także:

 

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS

 

 

 Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS