KONIECZNIE przeczytaj tą informację! "MY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE pracujące w Bełchatowie protestujemy! Pielęgniarka po 30 latach pracy z dyżurami brutto ma ok. 3100 – 3200zł, natomiast lekarz ma kilkanaście tysięcy. Za tzw. nadwykonania dodatkowe wynagrodzenie otrzymują tylko lekarze.

Protesty pielęgniarek.

 

My pielęgniarki i położne pracujące w Szpitalu Wojewódzkim im . Jana Pawła II w Bełchatowie protestujemy od 16.03.2009. Pozostajemy codziennie po dyżurach na Sali konferencyjnej w naszym szpitalu. Dziś już jest 8 dzień okupacji. Jesteśmy bardzo zmęczone,niewyspane i bardzo zdeterminowane. W oddziałach pozostawiłyśmy minimalną obsadę pielęgniarek i położnych. Opiekę pielęgniarską zagwarantowałyśmy dla pacjentów przebywających w szpitalu. Dyrekcja wstrzymała przyjęcia do szpitala. Obciąża nas niewykonanym kontraktem, zerwaniem umów z NFZ. Szkoda, że w 2007r nie obciążono lekarzy, którzy protestowali przez 4 miesiące.
W spór zbiorowy wstąpiłyśmy w kwietniu 2007roku, w czerwcu 2007 podpisałyśmy protokół rozbieżności. Do lutego 2009 roku prowadziłyśmy rozmowy z Dyrekcją. Czara goryczy została przelana w dniu 18.02.09 kiedy poinformowano Nas, że Szpital nie ma możliwości finansowych na przyznanie podwyżek . Przedstawiono nam plany inwestycyjne mające na celu przystosowanie szpitala do przepisów unijnych.

W naszym szpitalu, zapewne jak wszędzie, istnieją bardzo duże różnice uposażeń w grupie białego personelu. Pielęgniarka po 30 latach pracy z dyżurami brutto ma ok. 3100 – 3200zł, natomiast lekarz ma kilkanaście tysięcy.

Chcemy zaznaczyć, że w 2008 roku zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu Pracy, bez wcześniejszych konsultacji z wszystkimi związkami, a dotyczą przywilejów tylko wybranej grupy zawodowej – wiadomo jakiej.

W obowiązującym Regulaminie Wynagradzania występują zapisy związane z nadwykonaniami przyznane również tylko jednej grupie. Nie jest możliwe w szpitalu by tylko część pracowników w 100% wypracowała w pełni zyski. Na to pracuje cały zespół.

Czekamy teraz na spotkanie z mediatorem, o którego wystąpiłyśmy same. Pierwsze spotkanie ma odbyć się w dniu 24.03.2009r. W zależności od wyników mediacji będziemy podejmować dalsze kroki. Nasze koleżanki są gotowe do poświęceń. Wytrzymałyśmy tyle, posuniemy się do dalszym drastycznych kroków. Dziękujemy za wszystkie wyrazy poparcia , które do nas docierają. Wierzymy, że nam się uda. Bez nas nie istnieje żaden szpital. Koleżanki i koledzy trzymajcie za nas kciuki.

 

Z pielęgniarskim pozdrowieniem
Iwona Darmach
Przewodnicząca ZOZ OZZPiP wraz z całym Zarządem

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - WYNAGRODZENIA / PROTESTY