Bezpłatne kursy komputerowe oraz j. angielskiego dla pielęgniarek i położnych zameldowanych na terenie woj. Lubelskiego. Organizator pokrywa koszty przejazdu oraz zapewnia podręczniki. Szkolnie dla osób, które ukończyły 50 rok życia.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizując projekt „Nowoczesne kadry medyczne 50+” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim nr POKL.08.01.01-06-646/08

zaprasza do udziału w projekcie obejmującym następujące szkolenia:

           komputerowe ECDL/E-CITIZEN – 40 godz.

           j. angielski medyczny (wg specjalności ginekologia, urologia, chirurgia)

           j. angielski pielęgniarski 192 godz.

           j. angielski menedżersko-biznesowy

           j. niemiecki poziom A 1 – dla początkujących

           j. niemiecki poziom A 2 - dla zaawansowanych 120 godz.


Szkolenia odbędą się w Lublinie począwszy od maja 2009 r. w godzinach popołudniowych oraz w soboty (cały dzień).

W przypadku szkolenia z zakresu ECDL/E-CITIZEN organizator zapewnia:

- zwrot kosztów dojazdu,

- europejski certyfikat ECDL dla każdego z uczestników,

- zestaw podręczników

- wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia

W przypadku szkoleń językowych organizator zapewnia:

- komplet podręczników dla każdego z uczestników

- wykwalifikowaną kadrę prowadzącą zajęcia


Szkolenia są przeznaczone dla osób:

    zatrudnionych w jednostkach świadczących usługi zdrowotne oraz w jednostkach nadzoru w tym sektorze na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

         które ukończyły 50 rok życia,

         są zameldowane na terenie województwa Lubelskiego


Zgłoszenia na kwestionariuszu proszę nadsyłać na adres Biura Projektu, ul. Probostwo 4, II piętro, pok.1 e-mailem: [email protected] [email protected] do dnia 29 kwietnia 2009 r. Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie www.umlub.pl w zakładce Fundusze Europejskie.

 

Uwaga: ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń


Informacje można uzyskać telefonicznie 081 734 – 32 – 48 oraz drogą e-mailową: [email protected]

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, fax. (081)528-89-31

Biuro Projektu, ul. Probostwo 4, 20-819 Lublin, II piętro, pok. 1

tel. (081) 743-32-48, (081) 743 -32-55

[email protected] [email protected]