Komunikat MZ - "Skrócenie czasu trwania studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych, to jedno z ważnych zagadnień omawianych obecnie z Komisją Europejską". 14 KOMENTARZY.

Studia pomostowe pielęgniarek i położnych.

MINISTERSTWO ZDROWIA
DEPARTAMENT
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 25 marca 2009 r.

 

W dniu 17 marca 2009 r. odbyły się konsultacje techniczne, będące kontynuacją rozmów strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych.

Spotkanie miało na celu omówienie możliwości i warunków przedstawienia na posiedzeniu Komitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych KE, zmian rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości oraz będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Powyższy temat będzie kontynuowany i przedstawiony członkom Komitetu na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r.

Strona polska biorąca udział w negocjacjach ma nadzieję, że w niedługim czasie kraje członkowskie UE zaakceptują propozycję dotyczącą skrócenia studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych, podobnie jak miało to miejsce w przypadku akceptacji wniosku o zniesienie daty granicznej naboru na studia pomostowe oraz wpisania do załącznika dyrektywy 2005/36/WE, tytułu licencjata pielęgniarstwa i położnictwa.

Skrócenie czasu trwania studiów pomostowych dla absolwentów liceów medycznych, to jedno z ważnych zagadnień omawianych obecnie z Komisją i procesowanych w Komitecie ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych.

Ponadto należy podkreslić, że od 2006 r. Ministerstwo Zdrowia pozostaje w ścisłych relacjach z Komisja Europejską, prowadząc rozmowy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych. Dotyczą one takich zagadnień jak: uznanie praw nabytych pielęgniarek po liceach medycznych oraz zmiana warunków uznawania kwalifikacji absolwentom pomaturalnych szkół zawodowych.

 

(-) Beata Cholewka
Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych

źródło informacji: strona internetowa MZ


Zobacz także:

Przeczytaj !!!  Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

W naborze wiosennym 365 pielęgniarek na 9 uczelniach rozpocznie dofinansowane studia pomostowe. Studenci z tego naboru za czesne nie zapłacą ani jednej złotówki.

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazeta Pielęgniarki i Położnej Nr 7

 

Strona 7,8,9

 

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe  

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

 


Strona 10

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni