MZ przedstawi projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Resort zdrowia przypomina, że samorząd zgłasza postulat uchwalenia nowej ustawy, która w sposób nie budzący wątpliwości określiłaby m.in. kwestie granic samodzielności zawodów pielęgniarki i położnej.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

Szczegóły . . .