Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych - Poradnictwo dietetyczne.

Szkolenia pielęgniarek i położnych.

 

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii zaprasza na kurs specjalistyczny - "Poradnictwo dietetyczne" (dla pielęgniarek i położnych)
Tryb kształcenia: mieszany
Organizator kształcenia:
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Partner organizatora kształcenia:

„Diagnosis” Spółka z o.o.

 

Kierownik kursu: mgr Jolanta Czerniak
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Poleczki 49,  Airport Apartments

Podstawa prawna: 

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
  2. Decyzja administracyjna Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Kryteria kwalifikacji - do kursu może przystąpić pielęgniarka/położna, która:

  1. Posiada prawo wykonywania zawodu 
  2. Posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie
  3. Została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia ( członkostwo w Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii ). 

Kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie analizy złożonej dokumentacji.
Wymagana dokumentacja: 

  1. Ksero prawa wykonywania zawodu
  2. Karta zgłoszenia uczestnictwa - indywidualnie lub przez pracodawcę (karta dostępna poniżej)
  3. Uregulowane składki członkowskie PFED (kserokopie wpłat)
  4. O kolejności przyjęć decyduje data przysłania zgłoszenia.   

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń: 30.06.2009r.
Planowany czas trwania kursu:

I sesja: 07-11.09.2009r.
II sesja: 05-09.10.2009r.
III sesja 02-06.11.2009r.

 

więcej info na http://www.pfed.org.pl/