Kolegium Lekarzy Rodzinnych chce, by lekarze rodzinni mogli zamykać swoje gabinety "na środowe popołudnia, by ten czas poświęcić na dokształcanie". Redakcja Portalu proponuje aby w czwartkowe popołudnia pielęgniarki i położne odchodziły od łóżek chorych, by "ten czas poświęcić na dokształcanie"!

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

 

Zobacz artykuł . . .

 

Komentarz redakcyjny Portalu Pielęgniarek i Położnych

 

Szanowni Lekarze!

Sprawa urlopów szkoleniowych dotyczy nie tylko waszej grupy zawodowej. Są w Polsce inne medyczne zawody, których wykonywanie również jest uwarunkowane (ustawowo) koniecznością stalego dokształcania zawodowego. Np: pielęgniarka, położna, ratownik medyczny.

Dlaczego nie możemy  wspólnie - lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni opracować zasad oraz warunków wypełniania ustawowego obowiązku dokształacania zawodowego przez osoby wykonujące zawody medyczne? 

Proszę wznieście się ponad postawę: "JA DOKTOR".

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej

Urlop szkoleniowy, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia - takie uprawnienia przewiduje rozporządzenie wobec pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Urlop szkoleniowy - dyskusja na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia.