Informacja o tym jak przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia wizytowali uczelnie medyczne prowadzące kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach dofinansowanych studów pomostowych. Zobacz zdjęcia.

Dofinansowane studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz:

Kiedy będzie wiadomo ostatecznie, które uczelnie będą prowadziły w najbliższym roku akademickim dofinansowane studia pomostowe i za jaką cenę? Czy będzie a jeśli tak to w jakiej wysokość dopłata wnoszona przez pielęgniarki?

Zobacz także:

NOWOŚĆ - Dyskusje na Portalu według działów:

- Dofinansowane studia pomostowe.

- Czas trwania studiów pomostowych.

 

Aktualności według działów:

- Studia pomostowe

- Dofinansowane studia pomostowe

- Studia pomostowe - fikcyjne praktyki

 

Interesujesz się dofinansowanymi studiami?

Musisz przeczytać Raport Gazety Pielęgniarki i Położnej - Dofinansowane studia pomostowe

Dofinansowane studia pomostowe 2009

Informacje ogólne

Rozmowa ze studentką

Wykaz uczelni

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej- Studia pomostowe - praktyki zawodowe

Informator Gazety i Portalu Pielęgniarek i Położnych - studia pomostowe

Obowiązujące regulacje prawne według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - studia pomostowe

Aktualności według działów - dofinansowane studia pomostowe

Interpelacje posłów i senatorów według działów - dofinansowane studia pomostowe