Czas pracy pielęgniarki systemu. MZ: Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę! 4 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

 

12 sierpnia 2009 na stronach Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (opłacanych przez NFZ) z zakresu ratownictwa medycznego.

W załączniku do tego rozporządzenia pt. "Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych" zapisano między innymi:

"Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę".

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 31 sierpnia 2009 roku!   

Mariusz Mielcarek

 

20 lipca 2009 roku - Według MZ do 2013 roku około 3,5 tys. pielęgniarek będzie miało sfinansowane kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego. Darmowe kursy obejmą również prawie 2 tys. dyspozytorów medycznych (wielu z nich to pielęgniarki).

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka systemu

Zagadnienia tematyczne według działów - uprawnienia pielęgniarki systemu

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - Pielęgniarka systemu / ratunkowa