Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych. MZ zamierza opracować "kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia".

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Ustalenia z obrad
Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia
w dniu 04 września 2009 r.

- wyciąg -

6. Projekt zarządzenia Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów i sposobu stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia
- przedstawił Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu.

Ustalono:
•  skierowanie do uzgodnień wewnętrznych z terminem zgłaszania uwag 3 dni
•  termin realizacji: 07-09-2009 r., 
•  ponowne omówienie na Kierownictwie,

Odpowiedzialny: Departament Polityki Zdrowotnej
Nadzoruje: Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu

 

wybrał z informacji na stronie MZ

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Pielęgniarka systemu zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąca funkcję kierownika zespołu podstawowego będzie miała kompetencje do wystawienia "dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia zgonu". 9 KOMENTARZY.