Staż pracy w zawodzie a możliwość przystąpienia do kształcenia podyplomowego.

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Obecnie przepisy prawne regulują kwestię wymogu posiadania stażu pracy w zawodzie w kontekście zakwalifikowania pielęgniarki lub położnej na poszczególne rodzaje kształcenia podyplomowego w następujący sposób:

Szkolenie specjalizacyjne - posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie;

Kurs kwalifikacyjny - posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie;

Kurs specjalistyczny - posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie.

W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej autorstwa MZ interesującą nas kwestię uregulowano w następujący sposób:

Szkolenie specjalizacyjne - posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat;

Kurs kwalifikacyjny - posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w zawodzie;

Kurs specjalistyczny - posiadanie co najmniej trzymiesięcznego stażu pracy w zawodzie.

 

Do powyższej propozycji Naczelna Izba PiP wniosła poprawkę aby do kursu kwalifikacyjnego mogła przystąpić pielęgniarka lub położna posiadająca co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie.

 

Komentarz redakcji Portalu

i Gazety Pielęgniarek i Położnych

Zastanawiam się czy nie brak konsekwencji w propozycji aby do specjalizacji był wymagany staż pracy w zawodzie "w ciągu ostatnich pięciu lat", natomiast w przypadku kursu kwalifikacyjnego i specjalistycznego staż pracy w zawodzie bez obostrzenia w postaci zapisu "w ciągu ostatnich pięciu lat".

Ponadto mam poważne wątpliwości aby warunkować przystąpienie do jakiegokolwiek rodzaju kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne stażem pracy w zawodzie. W jakim czasie swojego rozwoju zawodowego pielęgniarka i położna rozpocznie  doskonalenie zawodowe powinno być jej suwerenną decyzją. 

Jakie jest Wasze zdanie w przedmiotowej sprawie?

Chcesz otrzymywać informację o naborach na szkolenia dla pielęgniarek i położnych? Zapisz sie do listy mailingowej. A otrzymywać będziesz co poniedziałek informację o aktualnych naborach na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne oraz kursy specjalistyczne. Zapisz się tutaj.

Mariusz Mielcarek

Pielęgniarz: zasady refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych są niesprawiedliwe! Zobacz komentarz redakcyjny. 2 KOMENTARZE.

Zobacz:

Baza podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Zobacz także:

Naczelna Rada PiP postuluje wpisanie do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej "gwarantowaną minimalną wysokość wynagrodzenia". Zobacz szczegóły "niedopracowanej propozycji, którą przesłano do Ministerstwa Zdrowia"! 49 KOMENTARZY. 

Pielęgniarki i położne mają prawo do używania "uroczystego stroju zawodowego". Ten strój "podlega ochronie prawnej". Kolejny pusty zapis w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej? 8 KOMENTARZY. 

Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz drugi z cyklicznch komentarzy redakcyjnych. Zapraszam autorów nowelizacji ustawy na lot samolotem, który będzie pilotował pilot, który od lat "wykonuje pracę na rzecz samorządu" pilotów, a ostatni raz siedział za sterami dziesięć lat temu! 17 KOMENTARZY.

Pierwszy cykliczny komentarz redakcyjny do projektu ustawy. Instytucja "Przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej" w świetle obowiązujących regulacji prawnych  oraz projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 2 czerwca 2009 roku.

Dyskusje na Portalu - Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 181 KOMENTARZY.