Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zobacz stanowczy sprzeciw wobec tej opini, która "w sposób jednoznaczny przekreśla dorobek i zasługi pielęgniarek w walce o samodzielność zawodu oraz jego rozwój" oraz "poprzez zatarcie wyraźnych granic pomiędzy fachową opieką pielęgniarską a opieką sprawowaną przez opiekunów medycznych, stwarza groźny precedens". 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

 

Opinia konsultanta krajowego oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Stanowisko Prezydium Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.