Kary pieniężne dla pielęgniarek i położnych. Pani Buczkowska: "To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa". Pani Garwacka–Czachor: "Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania". Pani Buczkowska to prezes, a pani Garwacka–Czachor wiceprezes Naczelnej Izby PIP. Może powinny uzgodnić panie wspólne stanowisko samorządu w tej sprawie przed wypowiedziami dla mediów? 12 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo - odpowiedzialność zawodowa.

Katalog kar, które można orzec wobec pielęgniarki i położnej zaproponowany w projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zawiera karę pieniężną (od 1 000 do 10 000 zł). MZ: "Element sankcji majątkowej pozwala bowiem na bardziej efektywną realizację celów karania w ramach odpowiedzialności zawodowej." Jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Zobacz wysokość kar dla lekarzy.  

 

Gazeta Prawna - 26 października 2009 roku

To dla pielęgniarek i położnych bardzo wysokie kwoty, ale nie sprzeciwiamy się propozycji ministerstwa. Nam także zależy na oczyszczeniu się – komentuje Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

(...)

W jakich konkretnie sytuacjach kara ta będzie miała zastosowanie? – Będzie wzmocnieniem pozostałych kar, gdy pielęgniarka przez swoje niedbalstwo czy lekkomyślność spowoduje uszczerbek na zdrowiu pacjenta – ocenia Elżbieta Buczkowska. I precyzuje: chodzi o wszystkie przypadki, gdy pielęgniarka pomyli się, poda niewłaściwy lek, nie dogrzeje dziecka w inkubatorze lub zachowa jak w głośnym kilka lat temu skandalu, gdy siostry robiły sobie zdjęcia z wcześniakami w kieszeni fartucha.

 

Rynek Zdrowia - 26 października 2009 roku

Prezes Garwacka–Czachor podkreśla, że Izba będzie podtrzymywać sprzeciw wobec tego rozwiązania:

– Nasz głos nie został wzięty pod uwagę w czasie konferencji uzgodnieniowej. Ale mamy nadzieję, że artykuł 60 zostanie usunięty w trakcie dyskusji nad projektem w sejmowej Komisji Zdrowia.

Zobacz także:

Dzień Dobry TVN - wypowiadają się w sprawie "dodatkowej opieki pielęgnacyjnej": posłanka Szczypińska (pielęgniarka) i prezes Naczelnej Izby PiP. Pani poseł manipuluje widzami. Pani prezes (jak to czesto bywa) nie w temacie, wprowadza pielęgniarki w błąd. Musisz to zobaczyć i przeczytać komentarz redakcyjny.