Pielęgniarka systemu / ratunkowa. NFZ wprowadził obowiązujący od 1 stycznia 2010 roku jednolity dla całego kraju wzór "Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" oraz "Karty medycznych czynności ratunkowych", którą ZRM przekazywać będzie wraz z pacjentem będącym "w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego". 3 KOMENTARZE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

Przedmiotowa dokumentacja została wprowadzona Zarządzeniem Nr 53/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Wzór "Karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego" oraz "Karty medycznych czynności ratunkowych".

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

W latach 2010 - 2014 trzy i pół tysiąca pielęgniarek będzie mogło odbyć sfinansowany przez UE kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz kurs specjalistyczny resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Pielęgniarka systemu / ratunkowa. Do stosowania przymusu bezpośredniego uprawniony był dotychczas tylko lekarz oraz w szczególnych przypadkach pielęgniarka szpitala psychiatrycznego lub DPS. Teraz pielęgniarka np. zespołu P, kierująca akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych będzie posiadała ustawowe uprawnienia do zastosowania przymusu bezpośredniego. 

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych. MZ zamierza opracować "kryteria i sposób stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia".

Pielęgniarka systemu zgodnie z projektowanymi zmianami w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąca funkcję kierownika zespołu podstawowego będzie miała kompetencje do wystawienia "dokumentów stanowiących podstawę do stwierdzenia zgonu". 35 KOMENTARZY.

Minister Kopacz wycofała się z zapisów: "Czas pracy osoby uprawnionej do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, wchodzącej w skład zespołu ratownictwa medycznego, nie może przekraczać 12 godzin na dobę". Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.