Naczelna Izba PiP opublikowała w dniu 19 listopada notatkę ze spotkania z dnia 28 października br. Spotkanie dotyczyło świadczeń pielęgniarki szkolnej. Omawiano kierunki nowelizacji rozporządzenia MZ, nieodpłatnego użyczania gabinetów, doprecyzowania harmonogramu pracy (godzin i dni pracy) pielęgniarki szkolnej proporcjonalnie do liczby uczniów. 9 KOMENTARZY.

Pielęgniarka szkolna.

 

Zobacz notatkę ze strony internetowej Naczelnej Izby PiP.