W Polsce w blisko 900 DPS przebywa prawie 100.000 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Poselski projekt ustawy wprowadza instytucję "zespołu opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej". Zobacz bardzo interesujące uzasadnienie do projektu ustawy. 6 KOMENTARZY.

Pielęgniarka w DPS.

 

Zobacz poselski projekt ustawy (wraz z uzasadnieniem), która wprowadza do ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (art. 32 da) nową kategorię zakładu: "zespół opieki długoterminowej w domu pomocy społecznej" złożony z pracujących tam pielęgniarek i rehabilitantów.

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka DPS

Raport Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych – Pielęgniarka DPS pielęgniarką rodzinną? 20 KOMENTARZY.

Interpelacje poselskie i senatorów - pielęgniarka DPS