EVIDENCE BASED NURSING PRACTICE czyli Praktyka Pielęgniarska Oparta na Faktach - warsztaty. 5 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo szkolenia.

 

Celem strategicznym szkolenia jest wyłonienie grupy liderów EBNP w Polsce, których zadaniem będzie propagowanie idei i zasad podejmowania decyzji w opiece nad pacjentem na podstawie wiarygodnych danych naukowych.

Podstawowa wiedza na temat współczesnych metod naukowych stosowanych w szeroko pojętej opiece zdrowotnej, na wszystkich jej szczeblach oraz umiejętnośd oceny wiarygodności i przydatności informacji medycznej, a przede wszystkim wykorzystania danych naukowych w codziennej praktyce mogą, a w dalszej perspektywie powinny stad się dla każdej/go pielęgniarki/rza niezbędne.

Szkolenie organizowane jest dla grupy 20 pielęgniarek(rzy)/położnych:

  • specjalizujących się w wąskich dziedzinach pielęgniarstwa
  • aktywnych i twórczych

 

Warsztaty odbędą się 20 marca 2010 r. w Warszawie w godz. 9.00 - 17.00

 

Konferencję organizuje Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

 

Komunikat w formacie PDF

Formularz zgłoszeniowy