Z redakcyjnej poczty: Moje koleżanki wraz z oddziałową i kadrą kierowniczą twierdzą, że licencjat pielęgniarstwa to "niepełne wykształcenie wyższe". Redakcja Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej - BZDURA!!! 20 KOMENTARZY.

Pielęgniarstwo a wykształcenie.

 

Jestem licencjatem pielęgniarstwa. Wiem, że jest to wyższe wykształcenie zawodowe. Moje koleżanki wraz z oddziałową i kadrą kierowniczą są odmiennego zdania, co mnie zbulwersowało. Twierdzą, że licencjat pielęgniarstwa to niepełne wykształcenie wyższe. Bardzo proszę o poruszenie tego tematu na forach, w gazetach medycznych uzasadniając prawdziwość tytułu zawodowego.

Dane teleadresowe do wiadomości redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej.


Witam,

najlepszym argumentem w zakresie  powyższej poruszonego zagadnienie będzie zacytowanie wyciągu z ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

USTAWA
z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym

- wyciąg -

 

(...)

Art. 2.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(...)

5) studia wyższe - studia prowadzone przez uczelnię posiadającą uprawnienia do ich prowadzenia, kończące się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego;

6) tytuł zawodowy - tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;

7) studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera;

8) studia drugiego stopnia - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego;

Wnioski:

W Polsce uzyskuje się wykształcenie wyższe poprzez ukończenie studiów wyższych - licencjackich tzw. studiów pierwszego stopnia. Wobec powyższego posiada Pani wykształcenie wyższe. Uporczywe głoszenie przez Pani przełożonych tezy jakoby "pielęgniarskie studia licencjackie to niepełne wykształcenie wyższe" zaliczyłbym do elementów mobbingu i dyskryminacji ze względu na posiadane wykształcenie!

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek