Egzamin państwowy kończący specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Zobacz wyniki egzaminów przeprowadzonych jesienią 2009 roku. Ile punktów uzyskali zadający egzamin oraz jaki był procent zdających w poszczególnych dziedzinach specjalizacji.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.

 

W sesji jesiennej 2009 w zakresie uzyskanych punktów na egzaminie w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa średnio zdający uzyskiwali około 145 punktów, na wymagane 126 aby zdać egzamin (na 180 zadań).

A jak to się rozkładało punktowo w poszczególnych dzidzinach specjalizacji?

130 - 135 - geriatritryczne, paliatywne, psychiatryczne,

137 - 140 - anestezjologiczne, chirurgiczne, pediatryczne,

141 - 149 - onkologiczne, szkolne, epidemiologiczne, ratunkowe, kardiologiczne,

150 - 160 - rodzinne, długoterminowe, zachowawcze, położnictwo,

powyżej 160 - operacyjne.

Wykres graficzny - źródło powyższych danych opracowany przez CKPPiP

Natomiast zdawalność egzaminu w sesji jesiennej 2009 wyniosła średnio 91,7%.

A jak to się rozkładało procentowo w poszczególnych dzidzinach specjalizacji?

62% - paliatywne,

70 - 80% - anestezjologiczne, geriatryczne,

81 - 90% - pediatryczne, psychiatryczne,

91 - 95% - ratunkowe,

96 - 99% - rodzinne, epidemiologiczne, kardiologiczne,

100% - onkologiczne, operacyjne, szkolne, długoterminowe, zachowacze, położnictwo,  organizacja i zarządzanie.

Wykres graficzny - źródło powyższych danych opracowany przez CKPPiP

Opracowano na podstawie danych CKPPiP

Mariusz Mielcarek