Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Ustawy, której projekt minister Ewa Kopacz obiecała przedstawić sejmowej komisji zdrowia dwa lata temu, w pierwszym półroczu 2008 roku. Widać gołym okiem w jakim poważaniu ma naszą grupę zawodową ministerstwo zdrowia. A projekt ustawy nawet jeszcze nie wpłynął do sejmu!

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Minister zdrowia Ewa Kopacz, w dniu 16 grudnia 2007 roku podczas obrad sejmowej Komisji Zdrowia, przedstawiła zamierzenia legislacyjne swojego resortu na pierwsze półrocze 2008 roku. Poinformowała posłów, że projekty nowelizacji ustaw: o samorządzie zawodowym oraz zawodach pielęgniarki i położnej, zostaną skierowane pod obrady Komisji w czerwcu 2008 roku.  Także wiceminister zdrowia  Marek Twardowski w kwietniu 2008 roku w odpowiedzi na interpelację poselską potwierdził, że nowelizacja obu ustaw zostanie przedstawiona w podanym przez panią minister terminie. I co wyszło z obietnic minister zdrowia złożonych najliczniejszej grupie zawodowej działającej w obszarze ochrony zdrowia? Do tej pory ich nie zrealizowała!

Ministerstwo zdrowia teraz, z dwuletnim opóźnieniem, w dniu 29 marca 2010 roku opublikowało na stronie internetowej nowy projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Zobacz projekt ustawy z uzasadnieniem. A projektu ustawy nadal nie ma w sejmie . . .

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Aktualaności według działów - nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej