Z redakcyjnej poczty, korespondencja studentki pielęgniarstwa w sprawie skróconych studiów pomostowych.

Studia pomostowe dla pielęgniarek absolwentów liceów medycznych.

Witam,
Jestem studentką na kierunku pielęgniarstwo. Kształcenie rozpoczęłam 15 lutego 2010. Cała grupa z napięciem oczekiwała na rozporządzenie potwierdzające czas skrócenia naszego toku studiów do 2 semestrów. Niestety nawet po ogłoszeniu rozporządzenia, które nam zagwarantowało 2 semestry uczelnia ma zamiar wydać wewnętrzne zarządzenie o toku 3 semestralnym.

Moje pytanie brzmi czy jest to zgodne z literą prawa? Czy można zmieniać zapis aktu prawnego na niekorzyść osób których on dotyczy???
Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź, bo jak widać czas działa tu na naszą niekorzyść.

Dane osobowe autorki listu do wiadomości redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych


 

Komentarz redakcyjny

Proszę zwrócić uwagę na zapis (który był w rozporządzeniu od 2004 roku a jego treść pozostawiono także w obecnej nowelizacji) w rozporządzeniu o treści:

§ 2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:

Mariusz Mielcarek

Zapraszam użytkowników Portalu do zamieszczania aktualnych informacji w przedmiotowej sprawie z poszczególnych uczelni, poprzez umieszczanie komentarzy.

Zobacz także:

14 kwietnia 2010 roku - STUDIA POMOSTOWE SKRÓCONE! Minister zdrowia podpisała w dniu 12 kwietnia rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo. Zobacz dla jakich studentów ma zastosowane niniejsze rozprządzenie.

 

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie wdrażania skróconego czasu kształcenia na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych?

 

 

 

Zapisz się tutaj.