W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

                                                                                        Projekt z dnia 14 kwietnia 2010 roku.

Art. 19

2. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód (...), są obowiązane w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
1) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego
prawa wykonywania zawodu;
2) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony datę zakończenia umowy;
3) miejsce wykonywania zawodu.
3. Pielęgniarka i położna wykonujące zawód (...), są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.

(...) - skróty od redakcji Portalu

 

Komentarz redakcji Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

O swoistym samorzadowo - ministerialno - związkowym  towarzystwie wzajemnej adoracji   piszę na Portalu od dawna.  Towarzystwo to, przy okazji nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej załatwia swoje sprawy. Widać to gołym okiem. Dziś przedstawiam kolejny aspekt wspólnych działań przedstawicieli samorzadu i ministerstwa zdrowia. Towarzystwo to nakłada na pielęgniarki i położne uciążliwy obowiązek informowania izby o miejscu lub miejscach wykonywania zawodu. Należy zadać sobie pytanie o sens takiego wymogu. Moim zdaniem to kolejna biurokratyczny wymysł. Szkoda, że fundują go nam przedstawiciele naszej korporacji zawodowej.

Rozwiązanie proponowane w ustawie można porównać do następującej hipotetycznej sytuacji:

Państwo wydaje dowody rejestracyjne do każdego pojazdu. Ustawa zobowiązywałaby każdego posiadacza pojazdu do informowania o miejscu garażowania pojazdu. W ciągu 14 dni od garażowania w nowym miejscu. W ciągu 14 dni od zmiany miejsca garażowania. Prawda, że bzdura?

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej