Uwaga! Pielęgniarki wykonujące zadania dyspozytora medycznego. Rozpoczęła się rekrutacja na bezpłatne kursy doskonalące dla dyspozytorów medycznych, których odbycie jest wymogiem w ramach ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego.

Pielęgniarka dyspozytorem medycznym.

Pielęgniarki wykonujące zadania dyspozytora medycznego zainteresuje zapewne możliwość podniesienia kwalifikacji w ramach projektu "Wsparcie sytemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medzycznych". W ramach tego projektu około 1920 dyspozytorów medycznych ma ukończyć obowiązkowe kursy doskonalące. Bowiem należy wiedzieć, że ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym nałożyła na osoby wykonujące zadania dyspozytora medycznego obowiązek doskonalenia zawodowego. Zasady tego doskonalenia określił minister zdrowia w rozporządzeniu z dnia 16 kwietnia 2007 roku. Właśnie tam jest mowa o "kursie doskonalącym" - zobacz program tego kursu.

Realizacją projektu ma zajmować się Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Na cały projekt, który zakłada nie tylko szkolenia dla dyspozytorów medycznych (szkolenia obejmą także 8 500 ratowników medycznych w zakresie kursu doskonalącego oraz 200 lekarzy ukończy cykl szkoleń specjalizacyjnych) przeznaczono 36 mln złotych.

Obecnie na stronach internetowych Centrum rozpoczęła się procedura rekrutacji na powyższe szkolenia.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami zasad rekrutacji oraz z wykazem organizatorów, którzy będą prowadzić przedmiotowe szkolenia.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Pielęgniarka systemu