Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam pierwszy przykład.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zaproponowano poniższy zapis:

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

2. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:

(...)

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki;

.

Rozumiem, że autorom powyższych zapisów przyświecał cel w zakresie chęci określenia definicji wykonywania zawodu pielęgniarki, poprzez stworzenie wykazu czynności, których wykonywanie będzie uznawane za wykonywanie zawodu pielęgniarki. 

Natomiast trochę zagalopowali się i wobec świadomości ułomności  stworzonej przez siebie przedmiotowej definicji, wbrew zasadom zdrowego rozsądku, podjęli się próby jej doprecyzowania poprzez wskazanie miejsc pracy, w których praca "z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki"  to także wykonywanie zawodu pielęgniarki.

Masło maślane!

Jak można było definicję wykonywania zawodu pielęgniarki uwarunkować od miejsca wykonywania tego zawodu? 

Brzmienie zaproponowanego punktu:

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki;

w kontekście powyższego wywodu ma następujący sens:

 - za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, o ile wykonuje się zawód pielęgniarki.

Masło maślane!

Jakie to czynności można wykonywać w domu pomocy społecznej, które wychodzą poza katalog świadczeń zdrowotnych, których udzielanie to wykonywanie zawodu pielęgniarki, określone w art. 4:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
  • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
  • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych;
  • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  • orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,

których wykonywanie "należy uznać za wykonywanie zawodu pielęgniarki"?

Masło maślane!

Ustawa powinna zawierać precyzyjną definicję wykonywania zawodu pielęgniarki zwłaszcza, że  art. 93 stanowi: Kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12, podlega karze grzywny.

Poziom merytoryczny projektu ustawy przeraża. Kolejne aspekty "radosnej twórczości ministerstwa zdrowia" wkrótce.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

23 maja 2010 roku - W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co? 24 KOMENTARZE.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej