Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam pierwszy przykład.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 

W projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zaproponowano poniższy zapis:

Art. 4. 1. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na:
1) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
2) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
3) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
4) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
6) orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

2. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:

(...)

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki;

.

Rozumiem, że autorom powyższych zapisów przyświecał cel w zakresie chęci określenia definicji wykonywania zawodu pielęgniarki, poprzez stworzenie wykazu czynności, których wykonywanie będzie uznawane za wykonywanie zawodu pielęgniarki. 

Natomiast trochę zagalopowali się i wobec świadomości ułomności  stworzonej przez siebie przedmiotowej definicji, wbrew zasadom zdrowego rozsądku, podjęli się próby jej doprecyzowania poprzez wskazanie miejsc pracy, w których praca "z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki"  to także wykonywanie zawodu pielęgniarki.

Masło maślane!

Jak można było definicję wykonywania zawodu pielęgniarki uwarunkować od miejsca wykonywania tego zawodu? 

Brzmienie zaproponowanego punktu:

7) zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki;

w kontekście powyższego wywodu ma następujący sens:

 - za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, o ile wykonuje się zawód pielęgniarki.

Masło maślane!

Jakie to czynności można wykonywać w domu pomocy społecznej, które wychodzą poza katalog świadczeń zdrowotnych, których udzielanie to wykonywanie zawodu pielęgniarki, określone w art. 4:

  • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
  • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
  • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
  • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i medycznych czynności ratunkowych;
  • realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  • orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,

których wykonywanie "należy uznać za wykonywanie zawodu pielęgniarki"?

Masło maślane!

Ustawa powinna zawierać precyzyjną definicję wykonywania zawodu pielęgniarki zwłaszcza, że  art. 93 stanowi: Kto bez wymaganego prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń zdrowotnych określonych art. 4 ust. 1 pkt 1-6 lub art. 5 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12, podlega karze grzywny.

Poziom merytoryczny projektu ustawy przeraża. Kolejne aspekty "radosnej twórczości ministerstwa zdrowia" wkrótce.

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

23 maja 2010 roku - W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co? 24 KOMENTARZE.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.05.27 08:23:19 ~Aga

Chyba dokładnie się nie orientuję,mogę się mylić, ale wiem, że istnieje problem z uznaniem pracy pielęgniarek w DPS-ach. Chyba nie są zatrudniane tam na stanowiskach pielęgniarek tylko opiekunek, co umniejsza randze naszego zawodu. Myślę, że stąd ten zapis, aby sprowokować samorządy do zatrudniania pielęgniarek na stanowisku pielęgniarki.Jeśli się mylę, proszę wyprowadźcie mnie z błędu.

#2  2010.05.27 08:43:32 ~xxx

Ja też myślę,że chodziło o to aby praca w dps była traktowana jako wykonywanie zawodu medycznego.Z tego co pamiętam był projekt, zgodnie z którym osoby pracujące w tych placówkach po jakimś czasie traciłyby prawo wykonywania zawodu. Chyba ten zapis w ustawie został przedstawiony niezbyt jasno skoro pojawiają się różne jego interpretacje. ktoś chyba przekombinował albo chciał, żeby bardzo mądrze to brzmiało.

#3  2010.05.30 16:13:39 ~pielucha1

I to najgorsza głupota bo pielęgniarka pracująca w PDP jest w pełni odpowiedzialna za pensjonariuszy w różnym wieku i z różnymi schorzeniami.Tam nie ma lekarza dyżurnego tylko musi sama decydować o stanie zdrowia pensjonariusza. Pogotowie za minutę nie przyjedzie.Chorego musi ratować. Pracowałam kilka lat w PDP i niech nikt bzdur nie pisze i nie mówi że tam jest tylko praca dla opiekunki.Musi podłączyć kroplówkę podać leki zrobić iniekcje itd Wszystko co do pielęgniarki należy.Mus dbać aby leżący ni mieli odleżyn.Przecież PDPS to nie Dom wczasowy?

#4  2010.05.30 18:53:02 ~mgr p-arz

No nie ! Ja nie jestem Oligofrenikiem ( debil , imbecyl , idiota ). Chyba , że ta cała sfora paskudnych " psuczy " myśli o Nas inaczej . magister pielęgniarz .

#5  2010.07.22 15:56:20 ~położna

Wizerunek położnej legł w gruzach, nic już nie znaczymy, nie jesteśmy pielęgniarkami, cofnięto nas do czasów, kiedy przed wojną położna zajmowała się tylko kobietą, ale cóż czasy się zmieniły, a położne stoją w rozwoju w tym samym miejscu.z tego wynika jasno, aby odzyskać swój statut, twarz musimy uzyskiwać tytuł na dyplomie dwu zawodowy- pielęgniarka / położna, wtedy odzyskamy to co straciłyśmy.Pytam kto nam pomorze.obecnie jest tendencja spychania położnej do poziomu POMOCY POŁOŻNICZEJ.i tak się stanie nasze miejsce zajmą pielęgniarki ze specjalnością położnej( wystarczy im 18 miesięcy).

#6  2010.07.22 16:07:44 ~położna

Obecnie w wyniku ustawy o zawodzie położnej- jasno wynika z niej, że położna po 3 latach nauki właściwie nie ma żadnych umiejętności -aby pracować na porodówce,w oddziale położniczym, ginekologicznym,- bo aby pracować w oddziale musi ukończyć specjalizacje (z ginekologii, położnictwa, a na porodówce mieć doświadczenie), związku z tymi modyfikacjami pielęgniarki otrzymały nie ograniczone możliwości kosztem położnej, WNIOSEK -położna po ukończeniu licencjata z położnictwa jest nikim, perspektyw na zatrudnienie nie ma żadnych.

#7  2010.07.22 16:09:42 ~położna

Szkolenia wewnątrz oddziałowe nie dają możliwości nabywania uprawnień pielęgniarce/ położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych. pielęgniarka/ położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działanie. Czy położna/ pielęgniarka powinna odmówić wykonania zlecenia lekarskiego-TAK- jeżeli zlecenie wykracza poza kwalifikacje „pielęgniarki ogólnej” i dotyczy wiedzy i umiejętności specjalistycznych, których pielęgniarka nabywa podczas kształcenia podyplomowego.

#8  2010.07.22 16:23:01 ~położna

Skoro położna nie ma umiejętności pielęgniarskich- to nie ma sensu aby była członkiem -IZB pielęgniarskich końcówka tej nazwy jest zbędna -i położnych.

#9  2010.07.22 16:43:35 ~

Położna nie mając uprawnień- nie mogąc je nabyć po przez specjalizacje obecnie dostępne tylko dla pielęgniarek, staje się automatycznie POMOCĄ POŁOŻNICZĄ- czują się gorsze od położnych pracujących na porodówce i pielęgniarek.

#10  2010.07.22 17:24:08 ~położna

Związku z tymi zmianami POŁOŻNA - aby miała to co przedtem ( poczucie pewności, godność, szacunek do samej siebie) - musi zrobić licencjat z pielęgniarstwa + doświadczenie + specjalizacja dla położnej (18 miesięcy)+ doświadczenie.= rasowa POŁOŻNA z krwi i kości.

#11  2010.07.22 17:26:33 ~położna

To ile lat będziemy się uczyć.powodzenia panie pielęgniarki macie następny zawód dla siebie.

#12  2010.08.12 17:14:55 ~położna

Cd.A pro po zdobywania, nabywania umiejętności. .a gdzie ma nabyć położna. obecnie położna pracując poza porodówką w szpitalu na oddziale jako odcinkowa wykonuje pracę pielęgniarki.a jak ją traktuje się.ewentualnie pozwala się jej pracować jako pomoc pielęgniarska……bo położna to nie pielęgniarka.

#13  2010.08.30 14:47:40 ~położna

W zawód położnej powinny być wpisane automatycznie. umiejętności pielęgniarskie

#14  2010.12.30 15:40:50 ~położna

Według mnie położną -dzisiaj trzeba traktować jako osobę posiadającą kwalifikacje do pracy jako położna i posiadającą kwalifikacje do pracy jako pielęgniarka ogólna bez specjalizacji pielęgniarskiej,położna powinna mieć prawo do każdej specjalizacji pielęgniarskiej - jeśli chce się przekwalifikować i wykonywać prace pielęgniarki(np. w przypadku krachu życiowego).

#15  2011.02.26 15:46:01 ~położna

Panie POŁOŻNE nie zapominajcie, że dawniej traktowano położną -prawie jak felczera.nie zniżajcie lotów.

Dodaj komentarz