Dofinansowany przez UE 50 godzinny kurs specjalistyczny dla pielęgniarek - podstawy opieki palatywnej dla osób z Małopolski. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, lunche, przerwy kawowe oraz zwrot kosztów dojazdu lub noclegów.

Pielęgniarstwo paliatywne.

Specjalistyczny kurs opieki paliatywnej

 

Kurs odbędzie się Krakowie. Obejmuje 35h wykładów i 15h warsztatów oraz 35h zajęć praktycznych.

Wkład własny uczestnika szkolenia wynosi 107,00 zł.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • są zameldowane lub pracujące na terenie Małopolski,
  • są zatrudnione przez co najmniej 3 miesiące jako personel medyczny,
  • nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

W ramach kursów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, zapewnione są lunche, przerwy kawowe, a dla osób zamieszkałych poza terenem Krakowa także noclegi lub zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Szczegóły

Zobacz program kursu