Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam drugi przykład.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.

W projekcie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w brzmieniu z dnia 28 czerwca 2010 roku zaproponowano zapis:

.

Art. 12. 1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.

.

Otóż droga pani minister zdrowia oraz urzędnicy Departamentu Pielęgniarek i Położnych nikt i nic mnie nie zmusi, abym w każdym przypadku udzielał pomocy w kontekści powyżej cytowanego zapisu z projektu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. To wbrew moim konstytucyjnym prawom obywatelskim!

To oczywista oczywistośc!

pielęgniarz - Mariusz Mielcarek

 .

Zobacz także:

25 maja 2010 roku - Infantylizm zapisów zaproponowanych w projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej powala na kolana. Przedstawiam pierwszy przykład.

23 maja 2010 roku - W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej układ samorzadowo - ministerialny obdarował nas uciążliwą procedurą. Pielęgniarka lub położna będzie musiała w ciągu 14 dni od zatrudnienia w każdym miejscu, poinformować izbę o tym fakcie. Także w ciągu 14 dni będzie musiała poinformować izbę o zakończeniu każdego zatrudnienia. Pytanie brzmi: po co? 24 KOMENTARZE.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.06.30 06:14:45 ~sellin

Do Młodej-nie zacietrzewiaj się tak,masz wiele racji zapewne,ale nie do końca.Zapewniam Cie że wolałabym w tej chwili żeby zajmowała mną się osoba z dużym doświadczeniem a nie taka zaraz po szkole,fajnie by było,żeby miała też przy okazji wyższe wykształcenie,ale niekoniecznie.Natomiast jestem przerażona twoimi wypowiedziami,arogancją i wręcz głupotą.Jeśli taki jest sposób rozumowania młodych adeptek zawodu to coś jest nie tak na poziomie ich kształcenia! Mam nadzieję ,że życie zweryfikuje twoje poglądy ,niekoniecznie Cię przy tym krzywdząc,tego Ci mimo wszystko życzę. Do radomianki-świetna wypowiedz,gratuluję polotu,jeśli do tych małolatek nie dotrze nic z Twoich wypowiedzi to strach się bać! pozdrawiam Cię serdecznie

#2  2010.06.30 10:34:54 piotrek

Zgadzam sięz Panem w 100% Panie Mariuszu, pozdrawiam - Piotrek(też pielęgniarz)

#3  2010.06.30 11:11:48 ~radomianka

Witam serdecznie Panie Mariuszu. Zastanawiam się, co w tym zapisie jest niezgodnego z konstytucyjnymi prawami obywatelskimi? Wiem na pewno, że jest on zbieżny z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza, której rozdział 5 - Zasady wykonywania zawodu, art. 30 jest bardzo podobnie sformułowany. Przecież powołani jesteśmy właśnie do ochrony zdrowia i życia ludzi. Proponuję wyjść w przemyśleniach na ten temat z innego założenia - otóż wszystkich nas - młodych i starszych OBYWATELI (zupełnie nie związanych z medycyną) - nieustannie uczula się i przygotowuje do konieczności udzielenia pierwszej pomocy osobom, które jej potrzebują.

#4  2010.06.30 11:14:04 ~radomianka

C.d. Każdy kierowca w trakcie kursu odbywa obowiązkowy cykl szkoleń z tego zakresu. Art. 162 KK § 1. brzmi -,Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej." Dlaczego zatem pielegniarki miałyby być wyjęte poza nawias prawa powszechnego?

#5  2010.06.30 11:17:19 ~radomianka

Cd. Jak widać Ustawa o zawodzie pie/poł nie wprowadza nic nowego. Porządkuje tylko to, co zostało już w innych aktach prawnych zapisane.

#6  2010.06.30 11:24:31 ~radomianka

C.d. ponadto, kierowcy (gdyż przy nich tylko pozostanę - prawie wszyscy nimi jesteśmy), mają obowiązek udzielać tej pomocy do czasu przybycia fachowej pomocy! Czy określenie - FACHOWA - jest adekwatne do naszych kompetencji? Czy potrafimy utrzymać funkcje życiowe człowieka znanymi nam metodami?

#7  2010.06.30 16:47:52 ~elama

A co z moim zdrowiem i życiem jeśli będzie zagrożone przy udzielaniu pomocy w każdych warunkach?

#8  2010.06.30 17:05:01 ~do elemy

Myślę, że źle odczytałaś zapis, który w Twojej ocenie obliguje Cię do udzielania tej pomocy w każch WARUNKACH. Tam jest wyraźnie zpisane - w KAŻDYM PRZYPADKU, w którym zwłoka w podjęciu działań może doprowadzić do stanu nagłego zagrożenia życia. Zapis odnosi się więc do konkretnych przypadków klinicznych a nie OKOLICZNOŚCI (WARUNKÓW) w jakich do nich doszło! Tak na marginesie - odpowiadając na pytanie łączące w swej treści obawy o swoje bezpieczeństwo - czy codzienna praca pielęgniarki nie jest związana ze stałym zagrożeniem naszego zdrowia i życia (zakażenia, urazy, opary, promieniowanie, stresy .itd)?

#9  2010.07.01 00:27:17 ~nie,nie

Codzienna praca pielęgniarek jako nauczycielek,urzędniczek, zarządzających nie jest związana ze stałym zagrożeniem naszego zdrowia i życia (zakażenia, urazy, opary, promieniowanie, stresy .itd)!

#10  2010.07.02 21:56:14 ~położna

Do-elemy.masz racje i to dotyczy szczególnie pracy położnej.

#11  2010.07.10 16:26:52 ~gość

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozdział 2, Zasady wykonywania zawodów,Art.6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opini NRP i Poł określi, w drodze rozporządzenia: p.4. rodzaj i zakres medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez pielęgniarkę ( według mnie -i POŁOŻNĄ)-czyż położna ma nie wykonywać czynności ratunkowych, jak to się ma do sytuacji, które zdarzają się na oddziale( duża utrata krwi przez pacjentkę( np przebywającej już na oddziale położniczym, ginekologicznym,czy na sali porodowej, jak się mają czynności te w odniesieniu do noworodka( np zachłyśnięcie -pomijam różne sytuacje-w trakcie karmienia przez matkę,wystarczy tych przykładów nie będę się więcej rozwodzić. napomknę, że nawet 3 letnie dzieci umierają jeśli pomoc nie przyjdzie w porę.

#12  2010.07.10 16:29:31 ~położna

Proszę przemyśleć ten zapis.

#13  2010.07.10 16:43:17 ~położna

Czynności ratunkowe -np brak oddechu, jak ma postąpić położna .- zawołać pielęgniarkę.

#14  2010.07.22 16:53:32 ~położna

Ustawa zagwarantowała pielęgniarkom że są od wszystkiego, a położne od niczego.

#15  2010.07.22 16:56:07 ~położna

Położna nie mając uprawnień- nie mogąc je nabyć po przez specjalizacje obecnie dostępne tylko dla pielęgniarek, staje się automatycznie POMOCĄ POŁOŻNICZĄ- czują się gorsze od położnych pracujących na porodówce i pielęgniarek. skoro położna nie ma umiejętności pielęgniarskich- to nie ma sensu aby była członkiem -IZB pielęgniarskich końcówka tej nazwy jest zbędna -i położnych.

#16  2010.07.22 16:57:28 ~położna

Obecnie w wyniku ustawy o zawodzie położnej- jasno wynika z niej, że położna po 3 latach nauki właściwie nie ma żadnych umiejętności -aby pracować na porodówce, w oddziale położniczym, ginekologicznym,- bo aby pracować w oddziale musi ukończyć specjalizacje (z ginekologii, położnictwa, a na porodówce mieć doświadczenie), związku z tymi modyfikacjami pielęgniarki otrzymały nie ograniczone możliwości kosztem położnej, WNIOSEK -położna po ukończeniu licencjata z położnictwa jest nikim, perspektyw na zatrudnienie nie ma żadnych.

#17  2010.07.22 17:19:44 ~położna

Związku z tymi zmianami POŁOŻNA - aby miała to co przedtem ( poczucie pewności, godność, szacunek do samej siebie) - musi zrobić licencjat z pielęgniarstwa + doświadczenie + specjalizacja dla położnej (18 miesięcy)+ doświadczenie.= rasowa POŁOŻNA z krwi i kości.

#18  2010.07.22 18:36:19 ~położna

To ile lat położna będzie się uczyć.powodzenia panie pielęgniarki macie następny zawód dla siebie.

#19  2010.08.25 22:29:26 ~minka

Położne sa zakompleksione.Położna to polozna,piel.to piel.koniec.

#20  2010.08.30 14:39:48 ~położna

Nie jesteśmy zakompleksione, tylko nie lubimy aby nas ograniczać i zawężać nam pole działania, bo mamy umiejętności i kwalifikacje szerokie z racji czynności wykonywanych,nie wyobrażam sobie położnej, która nie ma umiejętności z interny.wiadomości pielęgniarskich.i dość zapędzania położnych do kąta.do sali porodowej.

#21  2010.09.16 16:03:47 ~minka

Szanuje panie połozne ale własnie na sali porodowej,nie na internie:)

#22  2010.10.04 19:10:17 ~położna

Miło, że szanujesz położne na porodówce, ale położna pracuje na sali intensywnej opieki.na oddziale jako odcinkowa. co im szacunek się nie należy? , - PANIE POŁOŻNE - właśnie do takiej grupy położnych zaczyna ograniczać się poszanowanie,wizerunek położnej legł w gruzach.

#23  2010.11.13 18:30:12 ~położna

Położna aby zostać położną musiała zaliczyć praktyki na internie i zdać egzamin z interny.i położna może zrobić to co robi pielęgniarka, a pielęgniarka nie zrobi tego co położna.

#24  2010.12.30 15:26:09 ~położna

Według mnie położną -dzisiaj trzeba traktować jako osobę posiadającą kwalifikacje do pracy jako położna i posiadającą kwalifikacje do pracy jako pielęgniarka ogólna bez specjalizacji pielęgniarskiej,położna powinna mieć prawo do każdej specjalizacji pielęgniarskiej - jeśli chce się przekwalifikować i wykonywać prace pielęgniarki(np. w przypadku krachu życiowego).

#25  2010.12.30 15:56:12 ~położna

Przychodzą takie czasy, że prace często będziemy zmieniać, dla tego potrzeba szybkich ścieżek przekwalifikowania się w oparciu o skończony wcześniej licencjat na uczelni(np. kurs).

#26  2011.02.18 18:29:53 ~gość

Panie POŁOŻNE nie zapominajcie o tym, że dawniej traktowano położną -prawie jak felczera.nie zniżajcie lotów.

Dodaj komentarz