Analizujemy kolejny aspekt tzw. porozumienia MZ - OZZPiP. Po aspekcie dotyczącym wirtualnych (wyborczych) podwyżek płac dla pielęgniarek i położnych, teraz przyjrzyjmy się sprawie 1:20, rewolucyjnej propozycji MZ i Departamentu Pielęgniarek i Położnych w rozwój właściwie nie tylko polskiego, ale światowego pielęgniarstwa!

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

No bo jak, określić propozycję MZ i Departamentu Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 czerwca 2010 roku, aby  w szpitalu jedna pielęgniarka lub położna obejmowała opieką w ciągu jednej zmiany nie więcej niż 20 pacjentów?  

W Dzienniku Gazeta Prawna w dniu 1 lipca napisano: "Projekt rozporządzenia to autorski pomysł resortu zdrowia - mówi Beata Cholewka, dyrektorka departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia".

Ta propozycja MZ i Departamentu Pielęgniarstwa i Położnych spotkała się z ostrą krytyką użytkowników Portalu Pielęgniarek i Położnych. Zobacz 50 KOMENTARZY w tej sprawie pod informacją z dnia 16 czerwca oraz 31 KOMENTARZY pod artykułem z dnia 17 czerwca. Pisałem wtedy, że propozycja MZ 1:20 w zakresie liczebności pielęgniarek i położnych na oddziałach szpitalnych to degrengolada polskiego pielęgniarstwa!, a kierownictwo Departamentu Pielęgniarek i Położnych powinno podać się do dymisji.

Swoje stanowisko w tej sprawie ogłosił w dniu 21 czerwca 2010 roku OZZPiP - 13 KOMENTARZY oraz w dniu 23 czerwca Warszawska Okręgowa Izba PiP - 3 KOMENTARZE.

Natomiast w dniu 30 czerwca  2010 roku na stronie internetowej Naczelnej Izby PiP opublikowano stanowisko samorządu zawodowego w przedmiotowej sprawie . . . . z dnia 16 czerwca br. Zobacz jego treść. Naczelna Rada PiP postuluje, "zmniejszenie górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym z 20 na 10 pacjentów w ciągu jednej zmiany". To stanowisko samorządu zawodowego opublikowano 14 dni po jego podjęciu.

Natomiast należałoby sobie życzyć takiego samorządu aby w następny dzień po złożeniu propozycji 1:20 przez MZ, np. zorganizował konferencję prasową i  wykupiło w dziennikach ogólnopolskich płatne ogłoszenia z informacjami w przedmiotowej sprawie. Ale okazuje się, że to są pobożne życzenia wobec organizacji, która ma roczny budżet w milionach złotych, a jej funkcjonariusze zarabiają kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. 

Ale przejdźmy do propozycji MZ w zakresie 1:20. Otóż w dniu 30 czerwca 2010 roku, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, minister zdrowia Ewa Kopacz i przewodnicząca związku Dorota Gardias podpisały tzw. porozumienie. Aspekt wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście tego porozumienia opisałem w dniu 1 lipca br.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano także punkt o treści:

"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Z powyższego zapisu można wyciągnąć jeden wniosek: projekt rozporządzenia ma zostać zweryfikowany. W jakim zakresie, tego nie doprecyzowano. Wiadomo tylko w jakim celu? Aby zapewnić wysoki poziom opieki szpitalnej nad pacjentami. Równie dobrze może się okazać, że minister zdrowia w kontekście cytowanego powyżej punktu z tzw. porozumienia, miała na myśli to, że na przykład pielęgniarki i położne powinny poruszać się na oddziałach na . . . wrotkach, bo to "zapewni wysoki poziom opieki szpitalnej nad pacjentami", albo to, że pielęgniarki nie powinny chodzić po oddziałach szpitalnych tylko . . . zapie . . .!

Nie wiem czy osoby podpisujące to tzw. porozumienie z dnia 30 czerwca, czyli pani Ewa Kopacz i Dorota Gardias czytały jego treść. Bardziej były chyba zainteresowane samym aktem jego podpisania i informacjami w mediach, że minister zdrowia rozmawia z pielęgniarkami i położnymi, że pielęgniarki i położne dostaną podwyżki oraz zdjęciami w prasie, na których minister zdrowia siedzi za stołem z paniami w czepkach pielęgniarskich.

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej MZ

Prawda, że takie zdjęcia to łakomy kąsek, na cztery dni przed wyborami prezydenckimi? Należy pogratulować "liderkom" związkowym wyczucia miejsca i czasu na podpisywanie wartego funta kłaków tzw. porozumienia. Bardzo mi się podoba komentarz pod artykułem poruszającym sprawę podpisanego w dniu 30 czerwca porozumienia. KononBarba napisał:

A ja z kolegą z sąsiedniej gminy, na konferencji miłośników piwa pszenicznego, podpisaliśmy porozumienie, że pielęgniarki do staną 100%...., bez kozery powiem pincet% podwyżki! Głosujcie na mnie! Kononowicz

Ale wracajmy do wydarzeń z dnia 30 czerwca br. Powyżej opisałem stan faktyczny opierając się tylko na treści tzw. porozumienia. Okazuje się bowiem, że w prasie i telewizji cytowane są także wypowiedzi wygłaszane podczas konferencji zorganizowanej na okoliczności podpisania "porozumienia".

Dziennik Gazeta Prawna z dnia 1 lipca donosi:

"Jak się dowiedzieliśmy, pielęgniarki jeszcze wczoraj przekonywały minister Kopacz, by w projekcie dokonać korekt. Tak by na części oddziałów, np. pooperacyjnych, na jedną pielęgniarkę przypadało mniej niż 20 chorych. Sprawa ma zostać jeszcze przemyślana i norma może zostać zmniejszona do 15 chorych."

w artykule autorstwa Dominiki Sikory:

Rzeczypospolita w dniu 1 lipca informuje, że

"Po pierwsze liczba pacjentów, którymi ma się zajmować pielęgniarka, będzie ograniczona: na zwykłym oddziale szpitala nie może być ich więcej niż 20, na zabiegowym – maksymalnie 15. – To zwiększy bezpieczeństwo pacjentów – mówi Kopacz"

w artykule autorstwa Sylwi Szparkowskiej.

PAP w depeszy autorstwa ktl/ itm/ jbr/ z dnia 1 lipca br. informuje, że

"Zapisano w nim, że od sierpnia tego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie, w myśl którego siostry nie będą mogły mieć pod opieką na dyżurze więcej niż 20 pacjentów. Wyjątek stanowić będą tzw. oddziały zabiegowe i szczególne np. anestezjologiczny czy noworodkowy, gdzie limit ten ma wynosić 15 pacjentów".

Tyle doniesienia mediów. Natomiast my powinniśmy opierać się na treści tzw. porozumienia, z którego jak opisałem powyżej nic nie wynika w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Pozdrawiam użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej

.

Mariusz Mielcarek

P.S W poniedziałek opiszę kolejny aspekt NIEPOROZUMIENIA MZ - OZZPiP. Tym razem przedstawię "co sobie" związkowcy załatwili podpisując porozumienie. Zapraszam do lektury.

 

Zobacz także:

1:20

Porozumienie Kopacz - panie w czepkach