W dniu 21 lipca Rada Ministrów zajmie się projektami ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych. Pielęgniarko i położno! Nie pytaj co Tobie załatwił związek i samorząd w tych ustawach. Pytaj się raczej: co Sobie związek i samorząd załatwił w nowelizacji tych ustaw! Redakcja Portalu będzie Ciebie informować na bieżąco w tej sprawie.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.

Informacja PAP w sprawie projektów ustaw: o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o samorządzie pielęgniarek i położnych, którymi w dniu 21 lipca zajmie się rząd.

Pielęgniarko i Położno!!!

Powyższej informacji nie czytaj. Tyle w niej błędów i przeinaczeń, że nie warto jej czytać. Aż dziw bierze, że to depesza PAP.

O tym co SOBIE załatwił związek oraz samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, w projektach tych ustaw, będę informował na bieżąco na Portalu. Wiele wątków już omówiłem w przedmiotowych działach aktualności:

Do sprawy powracać będę na bieżąco na Portalu. Swoje działania  w tej sprawie zintensyfikuje po wpłynięciu przedmiotowych projektów ustaw do sejmu.

Mariusz Mielcarek