Uwaga! Ministerstwo zdrowia modyfikuje swoją autorską propozycję 1:20 w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Nową propozycję wysłało do OZZPiP. MZ prosi o "ostateczną akceptację"! Zobacz co na to związek.

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 czerwca 2010 roku opublikowało swój autorski pomysł (zawarty w projekcie rozporządzenia), zgodnie z którym:

.

"Sprawowanie opieki w oddziale szpitalnym przez jedną pielęgniarkę lub położną obejmuje nie więcej niż 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany".

.

Ten autorski pomysł MZ spotkał się z ostrą krytyką użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarek i Położnych. Szczegóły zobacz tutaj.

Redakcja Portalu i Gazety ogłosiła w dniu 22 lipca br konkurs, w którym można wygrać 500 zł. Zobacz szczegóły i warunki konkursu.

Ale przejdźmy do rzeczy . . .

Następnie w dniu 30 czerwca 2010 roku, na kilka dni przed wyborami prezydenckimi, minister zdrowia Ewa Kopacz i przewodnicząca związku Dorota Gardias podpisały tzw. porozumienie. Aspekt wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście tego porozumienia opisałem w dniu 1 lipca br.

W przedmiotowym porozumieniu zapisano także punkt o treści:

"Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie  w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (z dnia 14 czerwca 2010 roku) zostanie przez Ministra Zdrowia, zweryfikowany i zmieniony dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami. Przedmiotowa zmiana rozporządzenia wejdzie w życie w sierpniu 2010 roku."

Z powyższego zapisu porozumienia Kopacz - panie w czepkach, można wyciągnąć jeden wniosek: projekt rozporządzenia ma zostać zweryfikowany. W jakim zakresie, tego nie doprecyzowano. Wiadomo tylko w jakim celu. Aby zapewnić wysoki poziom opieki szpitalnej nad pacjentami. Równie dobrze może się okazać, że minister zdrowia w kontekście cytowanego powyżej punktu z tzw. porozumienia, miała na myśli to, że na przykład pielęgniarki i położne powinny poruszać się na oddziałach na . . . wrotkach, bo to "zapewni wysoki poziom opieki szpitalnej nad pacjentami", albo to, że pielęgniarki nie powinny chodzić po oddziałach szpitalnych tylko . . . zapie . . .!

Nie wiem czy osoby podpisujące to tzw. porozumienie z dnia 30 czerwca, czyli pani Ewa Kopacz i Dorota Gardias czytały jego treść. Bardziej były chyba zainteresowane samym aktem jego podpisania i informacjami w mediach, że minister zdrowia rozmawia z pielęgniarkami i położnymi, że pielęgniarki i położne dostaną podwyżki oraz zdjęciami w prasie, na których minister zdrowia siedzi za stołem z paniami w czepkach pielęgniarskich.

Co nowego w sprawie?

Otóż, z opublikowanej w dniu 21 lipca 2010 roku na stronie internetowej OZZPiP informacji wynika, że ministerstwo zdrowia się . . .  spieszy! I pismem z dnia 14 lipca 2010 roku, autorstwa wiceministra zdrowia pana Marka Habera prosi związek o "ostateczną akceptację" zaproponowanej przez resort zdrowia zmiany treści par. 4, w którym ministerstwo zawarło historyczną normę 1:20. Poniżej przedstawiam fragment skanu pisma ministerstwa z dnia 14 lipca zawierający nową propozycję w przedmiotowym zakresie:       

 

Znamienny jest fakt, że pan wiceminister zdrowia pan Marek Haber w przedmiotowym piśmie nie powołuje się na porozumienie Kopacz - panie w czepkach z dnia 30 czerwca, tylko na "spotkanie Zespołu Negocjacyjnego OZZPiP z Panią Ewą Kopacz, Ministrem Zdrowia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2010 roku." Podkreślam to znamienny fakt!

Jakiej odpowiedzi na powyższą propozycje wiceministra zdrowia pana Marka Habera udzielił związek? Otóż stanowisko związku z dnia 20 lipca 2010 roku brzmi następująco: 

 

.

Jakie jest Wasze zdanie w zakresie nowej propozycji ministerstwa zdrowia w przedmiocie normy 1:20 oraz jak postrzegacie stanowisko związku? Czy nowa propozycja resortu zdrowia to spełnienie warunków porozumienia Kopacz - panie w czepkach z dnia 30 czerwca, w którym pani minister Ewa Kopacz zobowiązała się, że rozporządzenie zostanie "zweryfikowane i zmienione dla zapewnienia wysokiego poziomu opieki szpitalnej nad pacjentami"?

Zapraszam do dyskusji, merytorycznej dyskusji

Mariusz Mielcarek