Autorska norma MZ 1:20, doczekała się pierwszej interpelacji poselskiej. Poseł do minister Ewy Kopacz: "Nawet dla laika rozsądne wydają się być argumenty, że ilość pacjentów zależy od wielu czyników np. specyfiki oddziału (chirurgia, oddziały intensywnej opieki, pediatria, neonatologia, położnictwo – wymagają większej ilości pielęgniarek)".

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

.

INTERPELACJA POSELSKA

 
Do mojego Biura Poselskiego wpłynęło pismo z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zawierające stanowisko w sprawie przygotowywanego przez Ministerstwo Zdrowia projektu Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie gwarantowanych  świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Podzielając argumentację zawartą w w/w piśmie pytam Panią Minister:
Czy Ministerstwo Zdrowia uwzględni w przygotowywanym projekcie zmian zakresu świadczeń gwarantowanych w leczeniu szpitalnym stanowisko pielęgniarek wyrażone w w/cyt. piśmie?


UZASADNIENIE

W piśmie skierowanym m. in. do mojego Biura Poselskiego pielęgniarki zrzeszone w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych  w Poznaniu protestują przeciwko ustalonej w projekcie Rozporządzenia zawyżonej, ich zdaniem, liczby chorych – 20 pacjentów, którymi miałaby się opiekować jedna pielęgniarka w ciągu jednej zmiany.
Nawet dla laika rozsądne wydają się być argumenty, że ilość pacjentów zależy od wielu czyników np. specyfiki oddziału (chirurgia, oddziały intensywnej opieki, pediatria, neonatologia, położnictwo – wymagają większej ilości pielęgniarek).
Niektóre z tych czynników są przewidywalne np. rodzaj zabiegów, wiek pacjentów, rodzaje chorób itp., inne są w dużym stopniu nieprzewidywalne np. powikłania, dodatkowe zabiegi, konieczność monitorowania itp.
 
W tym stanie rzeczy wydaje się, że istnieje pilna potrzeba konsultacji tego zagadnienia już na etapie projektu Rozporządzenia.
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wykonywaniu mandatu Posła i Senatora z dn. 9.V.1996 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 221/2003 poz. 2199) realizując uprawnienia Posła RP uprzejmie proszę o odpowiedź na niniejszą interpelację.

Arkady Radosław Fiedler            
Poseł na Sejm RP

Interpelacja wpłyneła do sejmu 21 lipca 2010 roku. Odpowiedź MZ opublikujemy po jej ogłoszeniu.

Zobacz także:

23 lipca 2010 roku - Uwaga! Ministerstwo zdrowia modyfikuje swoją autorską propozycję 1:20 w zakresie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w szpitalach. Nową propozycję wysłało do OZZPiP. MZ prosi o "ostateczną akceptację"! Zobacz co na to związek.

1:20

2 lipca 2010 roku - Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przedstawia swoje stanowcze NIE dla propozycji MZ 1:20. Zobacz merytoryczne stanowisko Towarzystwa. Zobacz propozycję poziomu obsad pielęgniarskich na: oddziałach zabiegowych, zachowawczych, intensywnej terapii, dziecięcych. Warto zapoznać się z tym dokumentem. 40 KOMENTARZY. Prawie 5 000 odsłon!