KOSMOS! MZ przeprowadziło ankietę wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli studia w 2009 roku. MZ wyraża pogląd, że 43 % ankietowanych stwierdziło, że dzięki odbytym studiom pomostowym otrzymało podwyżkę, a 41 % awansowało. A łyżka na to, NIEMOŻLIWE!

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych.

.

Poniżej przytaczam fragment opisu wyników ankiety przeprowadzonej przez resort zdrowia, wśród 591 absolwentów dwusemestralnych studiów pomostowych (podkreślam: podsumowanie wyników przedmiotowej ankiety):

"Na zadane w ankiecie pytanie: Dzięki odbytym studiom pomostowym: Otrzymałem/am podwyżkę odpowiedziało 239 osób, z czego 103 osoby odpowiedziały TAK, co stanowi 43%, a 136 osób odpowiedziało NIE, co stanowi 57%.

(...)

Z uzyskanych badań wynika, że ukończenie studiów pomostowych i uzyskanie tytułu licencjata zostaje poparte gratyfikacją finansową, co zachęca inne pielęgniarki i położne do podjęcia studiów pomostowych."

Czytamy dalej:

"Na zadane w ankiecie pytanie: Dzięki odbytym studiom pomostowym: Awansowałam /em na wyższe stanowisko odpowiedziało 134 osoby, z czego 55 osób odpowiedziało TAK, co stanowi 41%, a 79 osób odpowiedziało NIE, co stanowi 59%.

(...)

Środowisko pielęgniarek i położnych przyjmuje, że ukończenie studiów pomostowych i uzyskanie tytułu licencjata, a tym samym znalezienie się w grupie zawodowej osób z wyższym wykształceniem jest uznawane za awans społeczny, chociaż nie zawsze poparty gratyfikacją finansową."

I dalej czytamy w ministerialnym opracowaniu:

"Oznacza to, iż wskaźniki określone w Planie Działania projektu zostały osiągnięte na zakładanym poziomie a nawet są wyższe, gdyż:

  • Projekt zakładał, że w wyniku ukończenia studiów pomostowych na wyższe stanowisko awansuje 40% absolwentów studiów pomostowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że osiągnięto zakładany wskaźnik (41%);
  • Projekt zakładał, że w wyniku ukończenia studiów pomostowych awansowało na wyższe stanowisko 40% absolwentów studiów pomostowych. Przeprowadzona analiza wskazuje, że osiągnięto zakładany wskaźnik (43%)."

.

Osobiście wyniki przedstawione przez ministerstwo zdrowia uważam za niewiarygodne. Dlaczego?

Otóż, proszę zwrócić uwagę na treść pytań w ankiecie. Cytuję:

"Dzięki odbytym studiom pomostowym:

Otrzymałem(am) możliwość awansu społecznego poprzez awans na wyższe stanowisko
a)tak
b)nie
c)nie mam zdania

Otrzymałem(am) możliwość awansu zawodowego poprzez uzyskanie podwyżki
a)tak
b)nie
c)nie mam zdania"

Proszę zwrócić uwagę, w powyższych pytaniach mówi się o "możliwości" uzyskania podwyżki i awansu na wyższe stanowisko. 

Natomiast w podsumowaniu padają sformułowania: "Otrzymałem/am podwyżkę" oraz "Awansowałam /em" na wyższe stanowisko.

Moim zdaniem ankietowani odpowiadali w kontekście "otworzenia się możliwości awansu i podwyżki" poprzez ukończenie studiów pomostowych, natomiast ministerstwo zdrowia w cudowny sposób przeistoczyło "możliwości" w "już uzyskane podwyżki i awanse".

Podejrzewam, że kto inny konstruował ankietę a kto inny opracowywał jej wyniki. Natomiast treść pytań jest niedopracowana.

Ale efekt tej pomyłki lub zabiegu socjotechnicznego jest budujący. Ponad 40% absolwentów studiów pomostowych awansowało. Gołym okiem widać, że to niemożliwe. Ale jak brzmi!!! A informacja będzie pięknie się prezentować na konferencjach, podsumowaniach programu . . .

A fakty mieszają się z pseudo faktami . . . Po ich wymieszaniu założenia programu są zrealizowane. Ba. Nawet przekroczone!

Awanse i podwyżki? Prawie awanse i podwyżki!

Prawie czyni dużą różnicę!!!

Mariusz Mielcarek

P.S.

Zapraszam do dyskusji absolwentów studiów pomostowych. Jak z waszymi podwyżkami i awansami? Jak z waszymi "prawie" awansami i podwyżkami? Jak oceniacie powyżej opisaną sytuację spowodowaną przez resort, który często sprawia powody aby nazywać go "prawie ministerstwem zdrowia"?