Ministerstwo zdrowia pyta samorząd pielęgniarek i położnych w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Naczelna Rada PiP odpowiada jednym zdaniem! Czy izby nie mają pojęcia o obecnych uwarunkowaniach wykonywania zawodu przez pielęgniarki systemu? Dlaczego samorząd nie walczy o miejsca pracy dla pielęgniarek w sytemie PRM?

PIelęgniarka systemu.

.

Naczelna Rada PiP na zapytanie ministerstwa zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym odpowiada jednym zdaniem!

Dlaczego samorząd zawodowy naszej korporacji zawodowej nie widzi potrzeby aby przy okazji nowelizacji ustawy, zabrać głos np. w sprawie liczby osób wchodzących w skład Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego? Czy samorząd uważa, że dwuosobowe zespoły to rozwiązanie bezpieczne w kontekście bezpieczeństwa pacjenta oraz wykonywania zadań, które są w kompetencji pielęgniarki systemu? Samorząd powinien stać na stanowisku, że NIE! W ustawie powinien być zapis, że zespoły PRM składają się z co najmniej trzech osób, w tym lekarza w zespole S. Koniec kropka. Takie postawienie sprawy pozwoliłoby na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz . . . w konsekwencji do obrony miejsc pracy pielęgniarek w systemie PRM. Dwuosobowe zespoły ratownictwa medycznego to prosta droga do eliminacji pielęgniarek systemu z ambulansów medycznych.

Czy samorząd nie widzi problemu w zakresie sprzętu wymaganego w zespołach ratownictwa medycznego, określonego w Zarządzeniu Prezesa NFZ? W zespole co najmniej trzyosobowym (S) jest wymagany respirator transportowy, w zespole co najmniej dwuosobowym (P) respirator nie jest wymagany. Przecież to absurd widoczny gołym okiem, nawet dla laika. Samorząd nie ma stanowiska w tej sprawie? 

To tylko dwie sprawy z wielu . . .

 

Szkoda, że pielęgniarki systemu wykonujące zawód w zespołach ratownictwa medycznego nie mają wsparcia i zrozumienia ze strony samorządu zawodowego.

Mariusz Mielcarek

P.S.

14.09.10 - Zgadza się. Mój błąd. W obu rodzajch ZRM wymagany jest respirator. Dziękuję za uwagę, autora komentarza nr 2. Przepraszam za zamieszanie. No to dałem . . .

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka systemu