Minister Ewa Kopacz i urzędnicy z Departamentu Pielęgniarek i Położnych skierowali do sejmu bubel legislacyjny. Według niego wykonywanie prac na rzecz samorządu to wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Redakcja Portalu pyta: dlaczego w takim razie za wykonywanie zawodu nie uznano prac na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego? Dlaczego prowadzenie Portalu nie uznano za wykonywanie zawodu? Samorząd PiP i ministerstwo kręcą lody?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.

W projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej skierowanej do sejmu przez panią minister Ewę Kopacz zapisano:

Art. 35. 1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie . . .

W powyżej zacytowany sposób projekt ustawy reguluje kwestię przerwy w wykonywaniu zawodu przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej. Widać, że problematykę przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej autorzy nowelizacji ustawy uznali za ważną, skoro postanowili tą kwestię uregulować w ustawie.

Podkreślam, że przerwa w wykonywaniu zawodu to poważna sprawa, skutkująca koniecznością odbycia przeszkolenia, warunkującego formalny "powrót do wykonywania zawodu".

Dla całości obrazu należy przeanalizować w jaki sposób autorzy nowelizacji uregulowali zagadnienia dotyczące określenia tego "co uznaje się za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej". To wymóg logiki, gdyż aby stwierdzić, że mamy przerwę w wykonywaniu czegoś, to należy precyzyjne określić, że wykonywanie czegoś to wykonywanie zawodu.

Autorzy nowelizacji do tego problemu podeszli następująco:

  • określili, że wykonywanie zawodu polega na . . .  i tu wymienili katalog czynności i zadań;
  • oraz określili katalog czynności i zadań, który poprzedzono stwierdzeniem, że "za wykonywanie zawodu uważa się również".

I tu konsternacja. Za wykonywanie zawodu autorzy ustawy uznali . . . cytuję: WYKONYWANIE PRACY NA RZECZ SAMORZĄDU.

Szkoda, że nie określono o jaki samorząd chodzi! Szkolny a może terytorialny? Co za nieprecyzyjne określenie "prace na rzecz"? Takie podejście autorów nowelizacji do problematyki dotyczącej przerwy w wykonywaniu zawodu jest skandaliczny. Niesprawiedliwy! Samorząd zawodowy swoje sprawy załatwia przy ministerialnym stole!

Szczegółowo to zagadnienie opisałem w poniższym artykule:

20 września 2009 roku - Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz drugi z cyklicznch komentarzy redakcyjnych. Zapraszam autorów nowelizacji ustawy na lot samolotem, który będzie pilotował pilot, który od lat "wykonuje pracę na rzecz samorządu" pilotów, a ostatni raz siedział za sterami dziesięć lat temu! 29 KOMENTARZY.

Wobec powyższego, stawiam trzy pytania:

  1. Dlaczego wykonywanie prac na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego nie uznano za wykonywanie zawodu?
  2. Dlaczego wykonywanie prac na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego nie uznano za wykonywanie zawodu?
  3. Dlaczego prowadzenie Portalu Pielęgniarek i Położnych nie uznano za wykonywanie zawodu?

W powyższej sprawie w najbliższych dniach wystosuję wystąpienie do ministerstwa zdrowia.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej