Minister Ewa Kopacz i urzędnicy z Departamentu Pielęgniarek i Położnych skierowali do sejmu bubel legislacyjny. Według niego wykonywanie prac na rzecz samorządu to wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Redakcja Portalu pyta: dlaczego w takim razie za wykonywanie zawodu nie uznano prac na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego? Dlaczego prowadzenie Portalu nie uznano za wykonywanie zawodu? Samorząd PiP i ministerstwo kręcą lody?

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

.

W projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej skierowanej do sejmu przez panią minister Ewę Kopacz zapisano:

Art. 35. 1. Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie . . .

W powyżej zacytowany sposób projekt ustawy reguluje kwestię przerwy w wykonywaniu zawodu przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki i położnej. Widać, że problematykę przerwy w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i położnej autorzy nowelizacji ustawy uznali za ważną, skoro postanowili tą kwestię uregulować w ustawie.

Podkreślam, że przerwa w wykonywaniu zawodu to poważna sprawa, skutkująca koniecznością odbycia przeszkolenia, warunkującego formalny "powrót do wykonywania zawodu".

Dla całości obrazu należy przeanalizować w jaki sposób autorzy nowelizacji uregulowali zagadnienia dotyczące określenia tego "co uznaje się za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej". To wymóg logiki, gdyż aby stwierdzić, że mamy przerwę w wykonywaniu czegoś, to należy precyzyjne określić, że wykonywanie czegoś to wykonywanie zawodu.

Autorzy nowelizacji do tego problemu podeszli następująco:

  • określili, że wykonywanie zawodu polega na . . .  i tu wymienili katalog czynności i zadań;
  • oraz określili katalog czynności i zadań, który poprzedzono stwierdzeniem, że "za wykonywanie zawodu uważa się również".

I tu konsternacja. Za wykonywanie zawodu autorzy ustawy uznali . . . cytuję: WYKONYWANIE PRACY NA RZECZ SAMORZĄDU.

Szkoda, że nie określono o jaki samorząd chodzi! Szkolny a może terytorialny? Co za nieprecyzyjne określenie "prace na rzecz"? Takie podejście autorów nowelizacji do problematyki dotyczącej przerwy w wykonywaniu zawodu jest skandaliczny. Niesprawiedliwy! Samorząd zawodowy swoje sprawy załatwia przy ministerialnym stole!

Szczegółowo to zagadnienie opisałem w poniższym artykule:

20 września 2009 roku - Ministerstwo zdrowia nową ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej pisze. Zobacz drugi z cyklicznch komentarzy redakcyjnych. Zapraszam autorów nowelizacji ustawy na lot samolotem, który będzie pilotował pilot, który od lat "wykonuje pracę na rzecz samorządu" pilotów, a ostatni raz siedział za sterami dziesięć lat temu! 29 KOMENTARZY.

Wobec powyższego, stawiam trzy pytania:

  1. Dlaczego wykonywanie prac na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego nie uznano za wykonywanie zawodu?
  2. Dlaczego wykonywanie prac na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego nie uznano za wykonywanie zawodu?
  3. Dlaczego prowadzenie Portalu Pielęgniarek i Położnych nie uznano za wykonywanie zawodu?

W powyższej sprawie w najbliższych dniach wystosuję wystąpienie do ministerstwa zdrowia.

Mariusz Mielcarek

.

Zobacz także:

Aktualności według działów - nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 

Komentarze użytkowników

#1  2010.09.14 16:59:38 ~zulu gula

Słusznie Pan zauważył! Praca na rzecz PTP jest nawet bardziej związana z wykonywaniem pracy zawodowej, bo jest jakby "bliżej zawodu"skoncentrowana, nie ma tam takiego wodolejstwa i mydlenia oczu, że się coś robi jak w samorządzie zawodowym.

#2  2010.09.15 07:39:37 HendersonPL

Witam wszystkich Zgadzam się w 100% że praca na rzecz PTP powinna być traktowana jak praca w samorządzie. Już nie mówię o istotnych różnicach w rzeczywistych działaniach obu podmiotów (z wielkim uznaniem dla PTP) ale o tym, że jest to jedyne najstarsze zresztą Towarzystwo reprezentujące nas na arenie międzynarodowej. Merytorycznie bezkonkurencyne. Media internetowe - Portal - i wszystkie aktualne wiadomości związane z naszą grupą zawodową to działalność, która zdecydowanie wpływa na rozwój świadomości zawodowej. Patrzę na to co się obecnie dzieje z naszym środowiskiem i myślę, że zarówno związek jak i samorząd zgubił gdzieś ideały,cel dla którego jedna i druga organizacja została powołana. Teraz pracę u podstaw wykonują właśnie te trzy wymienione organizacje pozarządowe. Pozdrawiam. Monika T. - FRPP

#3  2010.09.15 08:31:10 ~Wojtek N

Pielęgniarstwo rozwija się bardzo dynamicznie. Przybywają nowe kompetencje i możliwości zawodowego rozwoju. USTAWA NIE MOŻE OGRANICZAĆ NAS TYLKO DO PAMPERSA I IZDEBSKIEJ BIUROKRACJI, bo już za rok obudzimy się z ręką w pampersie. Autorom noweli ustawy zabrakło wyobraźni lub/i boją się utraty pozycji. Kiedyś, jedynie słuszna partia polityczna miała gwarancje w konstytucji. Czyżby podobna sytuacja? Pozdrawiam, Wojtek N.

#4  2010.09.15 15:43:48 ~xzi

Pielęgniarstwo gardzi człowiekiem, a rozwój macie wirtualny na papierze, albo w chorych głowach

#5  2010.09.15 18:07:24 ~dama

Do xzi - niestety zgadzam się z tym, ale jestem pielęgniarką, której zależy aby pielęgniarstwo nie było tylko na papierze. Pielęgniarstwo to teraz rzemiosło jak szewstwo i stolarstwo a nie zawód czy profesja ze smutkiem to stwierdzam. Chciałam tylko przytoczyć, że od zawsze byłyśmy dla pacjentów i dbałyśmy, aby pomóc im w cierpieniu - pogoń za groszem, strajki i frustracja, że można żyć lepiej nie koniecznie stykając się z traumą na każdym kroku, nieustający mobbing i presja na niewychylanie się zrobiły swoje - te kreatywne odeszly do innych zawodów i tyle, a teraz mamy to co mamy

#6  2010.09.15 18:50:11 ~xzi

Jak rozwija się praktyka pracy z pacjentem, w szpitalu i środowisku, a gdzie te liczne nowe naukowe technologie pielęgniarskie wprowadzone przez pielęgniarskich badaczy, wzorce pracy z pacjentem, jego rodziną, zespoły interdyscyplinarne z paniami prof. pielęgniarkami, dr. nauk med w akcji w rzeczywistości! Lekarze się nie wstydzą i nie brzydzą chorych, potrzebujących są praktykami, pedagogami, filozofami i etykami!

#7  2010.09.15 20:11:31 ~mahjongowa

Między paniami z PTP i z Izb pielęgniarskich są dwie zasadnicze różnice.Panie z izb nie robią prawie nic dla naszego środowiska,a biorą za to sporą kasę.Natomiast panie z PTP pracowały społecznie i robiły dla naszego środowiska całkiem sporo.Mam jeszcze jedno pytanie dlaczego pielęgniarki po pięcioletniej przerwie musi zdawać ponownie dyplom,a wielkie działaczki kończąc kadencję w Izbach trafiają znowu do pracy jako pielęgniarki/bez ponownego zdawania/i to na całkiem niezłe posadki.

#8  2010.09.15 22:20:15 ~Jolka

Patrząc na liczbę różnych organizacji pielęgniarskich w Polsce http://www.frpp.org.pl/index.php? option=com_content&view=article&id=49 znajdziemy w nich wiele wspaniałych pielęgniarek zaangażowanych bez jakiejkolwiek zapłaty, które dzielą swoją pracę przy pacjencie ze swoją pasją na rzecz rozwoju zawodu w tych organizacjach i jakoś nikt tego nie uwzględnia w realizacji zadań zawodowych.pozdrawiam, Jolka

#9  2010.09.15 23:28:37 ~J.D\'arc

"działaczki kończąc kadencję w Izbach trafiają znowu do pracy jako pielęgniarki/bez ponownego zdawania" To kwintesencja patologii tkwiącej u podstaw tego Bizancjum kolaborantów! Izby powinny zostać zlikwidowane, a działalność wszelkich organizacji zawodowych powinna być prowadzona wyłącznie społecznie. To jedyny sposób na zastąpienie przykorytnych warchołów, ludźmi z wizją i ideami!

#10  2010.09.17 17:36:29 ~Fakciarz

"Pielęgniarstwo oparte na faktach"! artyk. Problemy pielęgniarstwa z 2008 r. nr 1,2-kompetentny to praktyk- z doświadczeniem ( teoretyk- to nie logiczne, i studenci mają rację pomijając taką opcję), XZI-popieram twoją tezę. Przygotowanie do zajęć, kultura zachowania itd. nie ma nic wspólnego z nowoczesną dydaktyką! Czy to stare, obecne, nie nowoczesne było prowadzone w sposób niekulturalny, niegrzeczny? Jacy naukowcy taka nauka, pielęgniarstwo itd.

#11  2010.09.22 21:53:00 ~ja

Samorządom przekazano część zadań administracji państwowej, jak to się ma do wykonywania zawodu pielęgniarki?

Dodaj komentarz