MZ rozdysponowało kolejne 100 miejsc szkoleniowych na dofinansowanych specjalizacjach dla pielęgniarek. Po 25 miejsc szkoleniowych na specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa: opieki długoterminowej, nefrologicznego, zachowaczego oraz anestezjologicznego i intensywnej opieki. Do rozdysponowania pozostało 25 miejsc z 1850 dofinansowanych w 2010 roku.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych.

.

Poniżej prezentujemy wykaz organizatorów dofinansowanych specjalizacji.

 

  • STOWARZYSZENIE „ CHRONICA ”; 87-100 Toruń, ul. Ligi Polskiej 8 PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK (województwo KUJAWSKO-POMORSKIE) - 25 miejsc szkoleniowych ― koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 337,- PLN
  • MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH; 31-153 Kraków, ul. Szlak 61
    PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE DLA PIELĘGNIAREK (województwo MAŁOPOLSKIE) - 25 miejsc szkoleniowych ― koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 337,- PLN
  • ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA ; 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2
    PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE DLA PIELĘGNIAREK (województwo POMORSKIE) - 25 miejsc szkoleniowych ― koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 199,60- PLN
  • SPÓŁDZIELNIA PRACY „ OŚWIATA ”; 42-200 Częstochowa, ul. Faradaya 31 PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK ( województwo ŚLĄSKIE ) - 25 miejsc szkoleniowych ― koszt brutto 1 miejsca szkoleniowego : 4 195,- PLN