Sejmowe bajdurzenie w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. (Część 2). Bajdurzy posłanka Jolanta Szczypińska. Przedstawiona sytuacja kapitalnie obrazuje poziom "troski i zangażowania" . . .

Nowelizacja ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

.
.
 
2 listopada 2010 roku - w poniższym materiale z dnia 14 października 2010 roku, słowa wypowiedziane przez posłankę Jolantę Szczypińską przypisałem poseł Janinie Okrągły. Za tą pomyłkę panią poseł Janinę Okrągły przepraszam. I dziekuję za zamieszczenie komentarza nr 4 w przedmiotowej sprawie. Mariusz Mielcarek
.
Sejm RP - posiedzenie plenarne w dniu 24 września 2010 roku
.
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.
.
Wypowiada się posłanka Janina Okrągły -sprostowanie - wypowiada się  posłanka Jolanta Szczypińska
.
(...)
.
Pewne kontrowersje, a nawet i sprzeciw budzi zmniejszenie liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych z 45 do 16. Uzasadniając tę zmianę, która mówi o zwiększeniu liczby członków należących do poszczególnych izb, powoływano się na racjonalizację zadań wykonywanych przez samorząd pielęgniarek i położnych oraz związane z tym wydatki. Z tym uzasadnieniem nie zgadzają się jednak bardzo liczne samorządy pielęgniarskie.
(...)
.
Otóż pani poseł. W przypadku prezentowania stanowiska klubu w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, należało w poczuciu obowiązku projekt ustawy przeczytać. Jeśli pani poseł tego nie mogła uczynić to należało chociaż przeczytać uzasadnienie do projektu ustawy. Takie powinno być pani poseł postępowanie w poczuciu poselskiego obowiązku. Wobec powyższego cytuję z uzasadnienia do projektu ustawy:
.
"Zgodnie z art. 2 ust. 4 jednostkami organizacyjnymi samorządu pielęgniarek i położnych posiadającymi osobowość prawną są Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych. Jest ich obecnie 45 i w tym zakresie projektowane regulacje ustawowe pozostawiają bez zmiany ich ilość. Potencjalne zmiany tego stanu będą znajdowały się w gestii samorządu (art. 7 ust. 3)."
.
Przedstawiona sytuacja kapitalnie obrazuje poziom "troski i zangażowania" posłanki w sprawy pielęgniarek i położnych oraz rozeznania w regulacjach prawnych dotyczących polskiego pielęgniarstwa. Informuję panią poseł, że MZ wycofało się z pomysłu zmniejszenia okręgowych izb w dniu 20 maja . . . 2009 roku. (A SZKODA).
.
Mariusz Mielcarek
.
P.S. Sprawą zmniejszeniem liczby okręgowych izb pielęgniarek i położnych zajmowałem się na Portalu od zeszłego roku. Więcej w przedmiotowej sprawie pod poniższym linkiem.
.
. 
Zobacz także:
.