Senator do minister zdrowia: dlaczego w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej zapisano, że mają one wykonywać zawód "ze szczególną starannością", natomiast w ustawie o zawodzie lekarza zapisano, że lekarz ma wykonywać zawód "z należytą starannością".

Praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych.

.

Oświadczenie złożone
przez senatora Rafała Muchackiego
na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 października 2010 r.

Oświadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz


Szanowna Pani Minister!

.
Chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę zmiany w art. 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. (tekst pierwotny – Dz. U. z 1996 r. nr 91 poz. 410; tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. nr 57 poz. 602; tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1217 z późn. zm.), zgodnie z którym „pielęgniarka, położna wykonuje zawód zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością”. W praktyce pojęcie „szczególna staranność” sprawia trudności interpretacyjne.
W art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst pierwotny – Dz. U. 1997 r. nr 28 poz. 152; tekst jednolity – Dz. U. 202 r. nr 21 poz. 204; tekst jednolity – Dz. U. 2005 r. nr 226 poz. 1943; tekst jednolity – Dz .U. 2008 r. nr 136 poz. 857) przewidziano, iż „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”. W ustawie tej posługujemy się pojęciem „należyta staranność”, a w ustawie regulującej odpowiedzialność pielęgniarek i położnych – sformułowaniem „szczególna staranność”. Obie ustawy nie zawierają definicji ustawowych powoływanych wyżej określeń. Wykładnia językowa może prowadzić do sformułowania tezy, iż pielęgniarki i położne w zakresie swoich kompetencji mają dołożyć szczególnej staraności, a lekarze – jedynie należytej staranności.
Mając na uwadze brak legalnych definicji tych pojęć oraz powszechnie przyjmowaną wykładnię pojęcia „należytej staranności” w doktrynie i judykaturze, należy więc postulować ujednolicenie przedmiotowych pojęć poprzez wprowadzenie w obu ustawach sformułowania „należyta staranność”. Zmiana taka usunie wątpliwości interpretacyjne w wykładni przywoływanego przepisu art. 18 ustawy, dotyczące oceny działalności osób wykonujących wolny zawód, czy to pielęgniarki, czy położnej.
.

Łączę wyrazy szacunku
Rafał Muchacki

 


SKLEP PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

POLECA

Publikacja Uregulowania prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki, to książeczka w której poruszono niektóre zagadnienia z zakresu nie praktyki zawodowej pielęgniarki lecz rozporządzeń oraz ustaw odnoszących się pośrednio i bezpośrednio do wykonywania  zawodu pielęgniarki w Polsce. Należy podkreślić, że publikacja powinna być traktowana przez czytelników jako przewodnik, w którym poruszoną problematykę opisano w sposób najbardziej ogólny. Tą ogólność w prezentacji poszczególnych zagadnień autorka publikacji wzbogaciła o prezenację przykładów z orzecznictwa sądowego, która jest bardzo pomocna w zrozumieniu poruszanej problematyki.

Mariusz Mielcarek

Komentarze użytkowników

#1  2010.11.08 08:46:14 ~aga

Senatorowie poprali jednogłośnie nowelizację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Zakłada ona m.in. wzrost wynagrodzeń pielęgniarek oraz ograniczenie handlu długami szpitali.Teraz głos ma Prezydent. Czekam z niecierpliwością.

#2  2010.11.08 09:52:25 ~obry44

Na twoim miejscu to bardziej niż na podpis prezydenta czekałbym na to że wzrośnie kontrakt mojego pracodawcy.

#3  2010.11.08 15:51:44 ~g

Spoko kontrakty 2011 takie same jak w 2010.

#4  2010.11.09 15:28:06 ~jola

Czy wie ktos jakie sa stawki za osobodzien w opiece dlugoterminowej?

#5  2010.11.12 09:23:28 ~s

Opole 32 a w dps x 0,4

#6  2010.11.12 16:20:19 nicola

Dlatego taki zapis, ponieważ to MY pielęgniarki tworzymy CAŁY system ochrony zdrowia.Innym nie wierzy już nikt! I to nas zobowiązuje się do wykonywania ze "szczególna starannością" - chociaż tyle dla pacjenta!

#7  2010.11.13 18:29:28 ~obry44

Do "g" jeżeli kontrakty 2011 takie same jak 2010 to nici z podwyżek:-( Kontrakt musi wzrosnąć jeżeli jest mniejszy lub taki sam jak poprzednio to lipa więc nie wiem czy tak "spoko"

#8  2010.11.13 20:58:25 ~g

Napisałam "spoko" aby się nie łudzić, że będą podwyżki.

#9  2010.11.14 09:15:31 ~m.plujka

.i znowu puścili nas w trąbę, kontrakty wzrosną ale po 2012r kiedy przestanie obowiązywać ustawa, co za majstersztyk!

#10  2010.11.14 20:22:15 ~ewka1975

No i znowu widzę propozycję znizenia Nas do poziomu lekarzy. Skoro Pan senator sam zauważył ze sformułowanie w pielęgniarskiej ustawie wymaga więcej niż w lekarskiej to dlaczego chce zrównania określeń o staranności do takich jak w ustawie lekarskiej? Nie rozumiem tego ale domyslam się ze gdyby lekarze mieli wykonywać swój zawód ze szczególną starannością to zmęczyliby się jeszcze bardziej niz teraz jak śpia całe noce na dyzurach! Moim zdaniem powinniśmy dążyc do świadczenia usług na wyzszym poziomie a nie isć na łatwiznę i znizac poziom do jedynie , należytej starannosci". Mam nadzieję ze propozycja senatora upadnie, bo mja nie na tkową nie zgadzam!

#11  2010.11.15 15:56:05 ~Hm

Należycie, należyty- to znaczy, "że tak jak powinno być".Widocznie pan Muchacki szanuje pielęgniarki i może uważa, że na tyle są rozumne, przepełnione prawdziwymi wartościami, że ubliżające jest im stwierdzenie " ze szczególną starannością"- brak w tym wyrażeniu funkcji intelektualnych pielęgniarki-Kto nam taką ustawę napisał!

#12  2010.11.15 17:01:39 ~a

Stawka kapitacyjna dla piel.poz wzrośnie o 0.20 zł miesięcznie w 2011r

Dodaj komentarz