Minister zdrowia wydał Obwieszczenie w sprawie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w 2011 roku. Zobacz ile będzie dofinansowanych miejsc szkoleniowych oraz ile wyniesie dofinansowanie do jednego miejsca szkoleniowego.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2011.

 

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego
ze środków Funduszu Pracy w roku 2011Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 i Nr 219, poz. 1706) ogłasza się, co następuje:

1) limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze środków Funduszu Pracy dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2011 roku wynosi 1850;
2) kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2011 roku wynosi nie więcej niż 4 337 zł.

MINISTER ZDROWIA

 

.