Ministerstwo zdrowia wyłoni w postępowaniu przetargowym organizatorów bezpłatnych kursów specjalistycznych - resuscytacja krążeniowo oddechowa oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego. W każdym województwie po 35 miejsc szkoleniowych. Kursy sfinansuje UE.

Pielęgniarstwo ratunkowe.

.

.

 

Warto podkreślić, że organizator przedmiotowych kursów, nie może pobierać od uczestników jakichkolwiek opłat związanych z udziałem w szkoleniu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w szkoleniu lub nie złoży z wynikiem pozytywnym egzaminu końcowego dla kursu kwalifikacyjnego, za wyjątkiem wypadków losowych.

Informację w zakresie danych organizatorów, którzy będą prowadzić kursy opublikujemy na Portalu w najbliższych dniach (nadal trwa procedura przetargowa - 17 stycznia nastąpiło otwarcie ofert).

Kursy z tej edycji mają się zakończyć do dnia 15 listopada 2011 roku.

Mariusz Mielcarek

 

.